POWIAT BRZESKI ZNÓW W CZOŁÓWCE

7 lutego 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęło projekt rozporządzenia w sprawie palcówek opiekuńczo – wychowawczych. Projekt ten reguluje sprawy związane z przystosowaniem placówek do nowych unijnych standardów określających m.in. ilość wychowanków w placówkach, liczbę opiekunów, prowadzenie dokumentacji poszczególnych wychowanków, działania na rzecz praw dziecka, standardy opieki i wychowania, kwalifikacja pracowników itd.
czytaj więcej

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) zgodnie z uchwałą nr II/10/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie…

czytaj więcej

CZAS OMIJA MIEJSCA, KTÓRE PAMIĘTAMY

Nie możemy zatrzymać ani jednego dnia, ale możemy go nie stracić. Dzieje się tak zawsze, jeśli dzień dostarczy nam rodności, pozytywnych wrażeń i doznań, przez co zapamiętamy go na długo. Taki dzień zdarzył się na pewno 29 stycznia 2011 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i dotyczył gości dyrektora Pawła Kozerskiego uczestniczących w otwarciu unikatowej wystawy (stałej) pt. „Blask lampy naftowej”.
czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Związek Sybiraków – Koło w Brzegu zaprasza Społeczeństwo powiatu brzeskiego na uroczystą mszę z okazji Rocznicy Deportacji Polaków do ZSRR, która odbędzie się 13.02.2011 r. (niedziela) w Kościele p.w. Św. Mikołaja o godz. 12.45.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT STAROSTY BRZESKIEGO   Informuję właścicieli nieruchomości, że w dniach od 21 marca do dnia 15 kwietnia 2011r. baza danych ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana. Utrudnienia związane są ze zmianą systemu komputerowego do prowadzenia bazy. Dla interesantów Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oznacza to, że sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i…

czytaj więcej

MIODOWA SESJA

Miłą i zaskakującą uroczystością rozpoczęła się 27 stycznia br. Sesja Rady Powiatu Brzeskiego.

            Miejsko – Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu zwróciło się do Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego o wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru pszczelarzy.

czytaj więcej

OFEROWAĆ EMPATIĘ, OPIEKĘ, BEZPIECZEŃSTWO

2 stycznia br. minęło 10 lat funkcjonowania Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu. Ten mały jubileusz stał się okazją do zorganizowania 26 stycznia 2011 r. w Zamku Piastów Śląskich konferencji pn. Brzeskie rozważania na temat opieki długoterminowej” połączonej z prezentacją firm farmaceutycznych, produkujących środki do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Konferencję zorganizowała kierownik ZOL Beata Guzak wraz z pracownikami.
czytaj więcej

Taki mandat zobowiązuje

Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Brzeskiego Ryszardem Jończykiem
 
T.Ś.     Panie Starosto, tak niedawno – przed wyborami – rozliczył się Pan z III kadencji Rady Powiatu. Pana ciepłe słowa skierowane do wyborców przyniosły skutek i spotykamy się ponownie po wyborach, a Pan dalej sprawuje swoją funkcję. Czy  spodziewał się Pan takiego wyborczego sukcesu?
czytaj więcej