Mammografia dla Babci

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, działający przy Opolskim Centrum Onkologii, organizuje akcję pn. „Laurka dla Babci”, która zostanie przeprowadzona przy wsparciu bp. Andrzeja Czai, ordynariusza Diecezji Opolskiej, i zaangażowaniu proboszczów opolskich parafii, jak również przy udziale terenowych doradców ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowe. Laurki dostępne będą także w niektórych jednostkach samorządowych.
Laurka „Kochanej Babci z okazji Dnia Babci”, adresowana jest do pań w „wieku skryningowym”, tj. do pań liczących od 50 do 69 lat, które co 2 lata winny wykonywać bezpłatną mammografię. Zawiera nie tylko wierszowane życzenia, ale także zaproszenie na bezpłatne badanie do jednej z kilku placówek, realizujących skryning na terenie województwa (ich wykaz w tabeli poniżej).
czytaj więcej

Poloneza czas zacząć

13 stycznia o godzinie 12.00 na Placu Polonii Amerykańskiej odbył się pierwszy pokaz poloneza maturzystów. Ponad pięciuset uczniów z I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Rolniczych, nie zważając na zimową aurę, odtańczyło poloneza – taniec, który tradycyjnie wykonuje się podczas studniówek i który przypomina o zbliżających się maturach.
czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 roku.

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, integracja i reintegracja społeczna w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; zadania z zakresu kultury; wspieranie i…

czytaj więcej

Niech w 2012 roku dusza śpiewa, a serce się raduje!

Urok arii operowych tkwi w ich ponadczasowości, lekkości tematów jakie poruszają, rytmice i dużej zmysłowości. Operetka jest gatunkiem sztuki lżejszym od opery i zawsze kończy się happy endem. Być może dlatego lubimy jako społeczeństwo wkraczać w Nowy Rok z optymizmem sycąc się pięknem i wyjątkowością operetkowych arii.
czytaj więcej

Żegnaliśmy się z czułością i żalem

38 lat (od zakończenia studiów) pracowała w brzeskiej PWC „Odra”. Przeszła długą drogę od pracownika do prezesa firmy, „szefowała” w „Odra” 20 lat. Przeprowadziła w tym czasie firmę przez wiele raf, łącznie z przekształceniem w akcjonariat pracowniczy. Zawsze miła, uśmiechnięta i otwarta na ludzi i ich problemy. Liczył się dla niej człowiek i wymiar społeczny każdego przedsięwzięcia. Ale dziś – w XXI wieku człowieka zastępuje maszyna – jest to słuszne ekonomicznie, ale czy ludzkie?
czytaj więcej

Profesjonalni w zawodzie – Powiat Brzeski stawia na młodych

 

 

 

 

Już po raz kolejny Powiat Brzeski realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do 366 uczennic i uczniów Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych z terenu Powiatu Brzeskiego. Starosta Maciej Stefański i Zarząd Powiatu Brzeskiego zdają sobie sprawę jak trudny jest start absolwentów na rynku pracy zwłaszcza w dobie kryzysu i jakie możliwości dają środki pozyskiwane z Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Uruchomiono Szpitalny Odział Ratunkowy

1 stycznia 2012 roku, w Brzeskim Centrum Medycznym uruchomiony został Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), który jest integralną częścią szpitala. SOR przygotowany jest pod względem strukturalnym, organizacyjnym i kadrowym do podejmowania działań diagnostyczno-leczniczych w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
czytaj więcej