SPOTKANIE KOMBATANTÓW Z MŁODZIEŻĄ

27 maja br. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie młodzieży szkoły z kombatantami zrzeszonymi w Światowym Związku Żołnierzy AK. Swoje wojenne przeżycia związane z brawurową ucieczką z obozu NKWD w Skrobowie opowiedział mjr Tadeusz Czajkowski – Prezes Brzeskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.

czytaj więcej

PRACOWNICY STAROSTWA DLA POWODZIAN

Na słowo powódź reagujemy wszyscy podobnie – strachem, obawą, niepewnością. Ludzka solidarność sprawia, że nie jest ważne czy zdarzenia tego typu dotykają nas bezpośrednio, czy też dotyczą osób bliskich czy zupełnie nam nieznanych. Altruizm i pomoc innym jest miarą naszego humanitaryzmu. Dlatego po przyjściu największego zagrożenia powodziowego, troszczymy się o tych, którzy ucierpieli najbardziej.
czytaj więcej

BLISKIE WSPOMNIENIA

 

 

 

 

Równo rok temu odwiedził na zaproszenie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego nasze miasto – zachwycał się pięknem renesansowego zamku, siedzibą Starostwa, zielenią okalającą Brzeg, uprzejmością i gościnnością mieszkańców – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Po wyjeździe prezydenta ludzie z jego najbliższego otoczenia: Minister Władysław Stasiak i Barbara Mamińska – Dyrektor Biura i Kadr Odznaczeń, obiecali uczestniczyć w planowanej przez starostę Macieja Stefańskiego wystawie fotografii z pobytu Lecha Kaczyńskiego w Brzegu. Niestety cała trójka nie doczekała tego interesującego wydarzenia, a zrealizowanie projektu starosta potraktował jako swoisty testament Władysława Stasiaka. Komisarz wystawy Tomasz Fronckiewicz podkreślił, że taka wystawa plenerowa odbyła się w Brzegu po raz pierwszy.
czytaj więcej

SIEDEM TRAGICZNYCH DNI

Siedem dni niepokoju, wielu ludzkich tragedii, niepewności i ciężkiej pracy.
Siedem dni podejmowania trudnych, czasem niepopularnych decyzji.
Dziś 24 maja można pokusić się o pewne podsumowania, gdyż wielka fala nareszcie ustąpiła.
czytaj więcej

WIEDZA TO KLUCZ DO KAŻDEGO SUKCESU

Już po raz ósmy 21 maja 2010 r. odbył się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu największy konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego pn. „Wiem wszystko o Moim Powiecie”. Konkurs organizował Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Brzegu wspólnie z Muzeum Piastów Śląskich i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie. W skład jury konkursu weszli: dr Jan Majewski – wykładowca Uniwersytetu Opolskiego (przewodniczący komisji), Brygida Jakubowicz (Rzecznik Prasowy Starosty), Mieczysław Niedźwiedź (Naczelnik Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych), Alicja Biesaga (dyrektor Biblioteki w Grodkowie), Anna Techmańska (pracownik Muzeum Piastów Śląskich).
czytaj więcej

SZTUKI W JĘZYKU SHAKESPEARE’A

Zadanie trudne edukacyjnie i artystycznie postawiła sobie jedna z brzeskich szkół językowych „Progress”. Dyrekcja i zatrudnieni tam lektorzy już po raz trzeci zorganizowali Powiatowy Przegląd Teatrów Anglojęzycznych w kategorii Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

Konkurs objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.

czytaj więcej

MOST JUŻ OTWARTY

23 maja br. o godz. 19.30 otworzono most na rzece Odrze (droga nr 39 Brzeg – Pisarzowice) dla ruchu pieszych  i pojazdów.


POSIEDZENIE SZTABU

O godz. 14.00 dnia 21.05.br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się kolejne spotkanie Sztabu Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Przedstawiciele służb mundurowych oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu brzeskiego złożyli informacje o aktualnej sytuacji powodziowej na terenie poszczególnych gmin. Zdecydowano o przekazaniu tysiąca worków na piasek w celu wzmocnienia wału…

czytaj więcej

Obradował Powiatowy Sztab Kryzysowy

Dziś o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Brzegu obradował pod przewodnictwem Starosty Brzeskiego Macieja Stefańskiego Powiatowy Sztab Kryzysowy, w którym udział wziął Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Opolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Bogdan Klimek. Zwrócono uwagę na odmienną specyfikę obecnej powodzi wobec tej sprzed 13 lat.

czytaj więcej