Wydział Inwestycji i Rozwoju

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg

(II piętro)

Pokój nr  13

Naczelnik Bogusław Klichta

tel: (77) 549-33-14

Pokój nr 18

Zastępca Naczelnika  Katarzyna Dąbrowska

tel. 77 549 33 01

Referent Żanna Nowosad

Pokój nr  22

Inspektor Bożena Jęczalek

Podinspektor Katarzyna Michalska-Foryś

tel : (77) 549-33-15

 

Do Wydziału Inwestycji i Rozwoju należą:

1)     w zakresie obiektów budowlanych powiatu:

  1. a) administracyjna i techniczna obsługa inwestycji, remontów i zadań związanych z prawidłowym pod względem techniczno-ekonomicznym funkcjonowaniem tych obiektów, w tym obsługa obowiązków i uprawnień powiatu jako inwestora;
  2. b) udział w wyborze wykonawców zadań, w tym zwłaszcza robót budowlanych,
  3. c) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań, w tym współpraca z wykonawcami,
  4. d) organizowanie rad budowy w trakcie realizacji zadań,
  5. e) organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zadań,
  6. f) wykonywanie obowiązków właściciela lub zarządcy tych obiektów w zakresie okresowych kontroli określonych w art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
  7. g) wykonywanie lub zapewnianie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych wymagających procedury zgłoszenia;

2)     w zakresie rozwoju:

  1. a) pozyskiwanie i rozliczanie wsparcia z zewnętrznych programów pomocowych dla zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację zaplanowanych zadań,
  2. b) koordynacja prowadzenia polityki rozwoju za pomocą opracowania własnych powiatowych i zaopiniowania otrzymanych zewnętrznych, odpowiednio: strategii, programów i polityk rozwoju.

 

 

Wydrukuj stronę