WSPANIAŁY JUBILEUSZ

Pani mgr Danuta Werman – nauczyciel rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu – 1 kwietnia 2010 r. obchodziła okrągłą 50 rocznicę swojej pracy zawodowej. W uroczystościach, które odbyły się w przeddzień rocznicy udział wziął m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, dyrekcja oraz grono pedagogiczne ZSE w Brzegu.
czytaj więcej

POEZJA GOETHEGO W ZSE

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Brzegu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu zorganizowała w dniu 23 marca br. po raz pierwszy Konkurs Recytatorski poezji J.W. Goethego. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.
            Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim, rozwinięcie wrażliwości na poezję, poznaniem kultury krajów niemieckojęzycznych jak również pogłębienie wiedzy o literaturze niemieckiej.
 
czytaj więcej

WIELKANOC NAJRADOŚNIEJSZE ŚWIĘTA

Oczekiwanie na czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to okres wielkich przygotowań. Czterdziestodniowy post, który rozpoczyna się w Środę Popielcową dobiega końca. Mija okres umiarkowania w jedzeniu i piciu, zakazu hucznych zabaw i innych umartwień, które zgodnie z tradycją i wiarą sobie narzucamy. Zbliżają się długo oczekiwane Święta – najradośniejsze, rodzinne i bardzo kolorowe. Zaczyna się od świątecznych porządków, przystrajania mieszkań, w wazonach stoją bazie, a dzieci z niecierpliwością oczekują przyjścia Zajączka z drobnymi upominkami.
czytaj więcej

KOMPUTERY DLA POLICJI

24 marca br. Starosta Powiatu Brzeskiego przekazał na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Brzegu insp. Sławomira Michalskiego dwa zestawy komputerowe.
            Komputery eksploatowane dotychczas w Starostwie Powiatowym w Brzegu będą obecnie służyły policjantom.

Jak poinformował komendant Sławomir Michalski „komputery zostaną przekazane tam gdzie są najbardziej potrzebne to znaczy dla funkcjonariuszy wykonujących czynności procesowe związane z prowadzeniem dokumentacji, protokołami przesłuchań i notatkami ze zdarzeń”;

czytaj więcej

POD PATRONATEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

„Miłość do Ojczyzny, szacunek dla drugiego człowieka, wierność szlachetnym działaniom, kultywowanie tradycji” – słowa te wyhaftowane na sztandarach Gimnazjum nr 1 w Brzegu im. Józefa Piłsudskiego nie są martwe.
            Istniejące od 10 lat Gimnazjum stara się tą maksymę wdrażać w życie, wychowując młodzież w szacunku do tradycji i do innych ludzi. Pod patronatem Józefa Piłsudskiego działa również organizacja Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, której prezesem jest dr Jan Majewski. Dla członków tej organizacji, ale też dla innych organizacji kombatanckich postać charyzmatycznego Józefa Piłsudskiego jest wzorem i drogowskazem całej życiowej drogi.
czytaj więcej

RAJD SZLAKIEM BITWY MAŁUJOWICKIEJ

Termin: 10 kwietnia 2010 r.
Organizatorzy: Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej,
Brzeski Klub „Na przełaj”
Starostwo Powiatowe w Brzegu
Urząd Miasta Brzeg
Sołtys Wsi Małujowice
 
czytaj więcej

OBRADOWAŁA POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

W dniach od 17 do 19 III br. obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Tym razem członkowie rady na czele ze Starostą Maciejem Stefańskim uczestniczyli dodatkowo w szkoleniu w zakresie form wspierania pracodawców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, pomocy publicznej w projektach unijnych oraz organizacji kształcenia zawodowego pod potrzeby opolskiego rynku pracy.
czytaj więcej

“Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – spotkanie informacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu (LPI) zorganizował 11.03.2010 r. kolejne spotkanie dla mikroprzedsiębiorców. Tematyką spotkania było składanie wniosków o dotację w związku z ogłoszeniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu IV naboru w ramach poddziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, który odbywa…

czytaj więcej

PRACOWNICY MOGĄ WYBRAĆ PRZEDSIĘBIORCĘ Z KLASĄ

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje konkurs „Przedsiębiorca z klasą”, który ma promować przedsiębiorcę dbającego o potrzeby pracowników, ich integrację, przestrzegającego Kodeks Pracy. Honorowy tytuł „Przedsiębiorcy z klasą” będzie uzupełniony o statuetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego z nazwiskiem laureata oraz odznaką. Stowarzyszenie Eugeniusza Kwiatkowskiego od wielu lat promuje rodzimą produkcję, handel i kupiectwo.
czytaj więcej

AKCJA PN. BEZPIECZNA KOBIETA

Głównym celem przedsięwzięcia, jest uświadomienie Paniom potencjalnych zagrożeń i sposobów ich neutralizowania. Pragniemy również uczynić krok w kierunku przełamania obojętności naszego społeczeństwa na przemoc, agresję i problemy szeroko pojętego bezpieczeństwa. Akcję adresujemy do wszystkich Pań bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, gdyż każda z Pań może być potencjalną ofiarą.
czytaj więcej