Kancelaria Ogólna

  1. Kancelaria Ogólna ul. Robotnicza 20 w Brzegu tel. 77 444 79 00 lub 77 444 79 01 (na wydziały starostwa w tamtej lokalizacji oraz przy ul. Robotniczej 12)
  2. Kancelaria Ogólna ul. Kard Wyszyńskiego 23 w Brzegu tel. 77 549 33 00 (na wydziały starostwa w tamtej lokalizacji)
  3. Sekretariat Starosty ul. Robotnicza 20 tel. 77 444 79 02, faks 77 444 79 03 starostwo@brzeg-powiat.pl

Kancelarie ogólne i sekretariat starosty należą do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Brzegu. Kancelarie ogólne (biura podawcze) między innymi przyjmują przesyłki wpływające w postaci papierowej (w tym z wrzutni-skrzynek przed budynkami oraz od operatorów pocztowych) do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brzegu, gdy nie potrzeba kontaktu na żywo z urzędnikiem merytorycznie załatwiającym dalej sprawę (bowiem dokumentację weryfikuje tylko wydział merytoryczny, a niektóre sprawy wymagają osobistego stawiennictwa). Przy kancelariach można samodzielnie wybrać podstawowe druki (formularze, podania, wnioski). Sekretariat starosty rejestruje przesyłki otrzymane przez ePUAP, faksem i na główny adres e-mail urzędu.