Janusz Oleszczuk
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

tel. 77 444 7912
niejawne@brzeg-powiat.pl

Do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) ochrona systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych starostwa, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
6) szkolenie pracowników starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie postępowań sprawdzających: zwykłych i kontrolnych;
8) prowadzenie wykazu osób posiadających w starostwie uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, oraz przekazywanie danych z wykazu do ewidencji dla właściwych organów.

 

Wydrukuj stronę