UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSZKODOWANE W CZASIE POWODZI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności poszkodowane w czasie powodzi mogą starać się o pomoc finansową ze środków PRRON w formie jednorazowego świadczenia w wysokości nie przekraczającej 2000 zł.
czytaj więcej

4 MILIONY NA DROGI POWIATOWE

17 czerwca br. odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu spotkanie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty oraz przedstawicieli starostw: brzeskiego,  który reprezentował Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik, krapkowickiego i opolskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Tomaszem Siemoniakiem.

czytaj więcej

Życie cudem jest

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu zorganizowała konkurs dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zapobiegamy – pomagamy – profilaktyka i pomoc terapeutyczna dzieciom narażonym w okresie płodowym na ekspozycję na alkohol i tytoń w powiecie brzeskim”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat zagrożenia płodu, wynikających ze stosowania używek w okresie ciąży. Konkurs był jednym z elementów szerokiego programu finansowanego m.in. ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, który obejmował szkolenia kilkudziesięciu nauczycieli z 18 szkół w zakresie pomocy dzieciom z zespołem FAS.
czytaj więcej

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

 

INFORMACJA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

 

 

        W związku ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wewnętrznym zarządzeniem Naczelnika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

 

 

czytaj więcej

RADIO PLUS W BRZEGU

10 czerwca br. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz Rzecznik Prasowy Starosty Brygida Jakubowicz prezentowali na antenie Radia Plus aktualne inwestycje oraz imprezy, które odbędą się w okresie przedwakacyjnym. Wywiadów udzielono w związku z przyjazdem redaktorów Radia Plus do Brzegu w ramach XV – lecia tej rozgłośni.

czytaj więcej

XX – lecie II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu istnieje już 20 lat. Jubileusz obchodzono 11 i 12 czerwca br. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański uhonorował dyrektora szkoły Dariusza Byczkowskiego listem gratulacyjnym, a najlepszego ucznia wyróżnił nagrodą rzeczową.

czytaj więcej

POWIAT BRZESKI DLA OPOLSZCZYNY

1000 sprzedanych biletów – cegiełek, znakomita zabawa, szczytny cel, doskonała pogoda i świetnie bawiąca się młodzież, to tylko część opisu, jakimi można scharakteryzować koncert charytatywny zorganizowany w dniu 11 czerwca br. przez Starostwo Powiatowe w Brzegu na rzecz poszkodowanych przez powódź.

Paweł Kukiz z zespołem „Piersi” dali z siebie wszystko, podkreślając, że ich nieraz tragiczne doświadczenia życiowe też każą im ciągle walczyć z różnymi przeciwnościami losu, a sytuacja powodzian, którzy stracili niejednokrotnie dorobek całego życia, nakazuje solidarność i wszechstronną pomoc. Przed zespołem “Piersi” wystąpił brzeski rockowy zespół “Emanacja”.

czytaj więcej

NAJAZD WOJSK PRUSKICH NA BRZEG

Pruski regiment na brzeskich ulicach to wydarzenie nietuzinkowe. Prusacy gościli w naszym mieście lub jego pobliżu na pewno 259 lat temu w czasie bitwy pod Małujowicami. Dziś – 12 czerwca ich barwne mundury i pokaz musztry uświetniły uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej tą historyczną bitwę, która wpłynęła na losy Europy i zadecydowała o zmianie przynależności Śląska.
czytaj więcej

Msza Święta w intencji Ks. Jerzego Popiełuszki

W Kościele p.w. Krzyża Świętego w Brzegu w dniu 6 czerwca b.r. odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Popiełuszko był wzorem godnym naśladowania i niezłomnym bojownikiem o prawdę i solidarność dla której zawsze pozostanie najwyższym ideałem. W uroczystej mszy udział wzięli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Mazurkiewicz, Burmistrz Miasta Brzegu, Przewodniczący „Solidarności” Kazimierz Kozłowski, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych, dyrektorzy szkół oraz młodzież. Po uroczystej mszy Świętej złożono wiązanki kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem ks. Jerzego Popiełuszki i modlono się w jego intencji.
czytaj więcej