WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmowane są w ramach realizowanego przez PCPR programu PFRON ,, Aktywny Samorząd" wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do:

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do wzięcia udziału w szkoleniu indywidualnym pod miejsce pracy finansowanym w ramach programu specjalnego „Praca dla Młodych”.
czytaj więcej

INFORMACJA

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU POWIATU BRZESKIEGO NT. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY.

 

czytaj więcej

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

 

23 maja 2013 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. 21 radnych oceniało wykonanie budżetu za rok 2012, po złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Powiatu Tomasza Witkowskiego oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana.

czytaj więcej

Czy powiatowi brzeskiemu zagraża powódź?

Trwają prace przy umocnieniu wału przeciwpowodziowego w Lipkach, który trzy lata temu nie został przerwany tylko dzięki zaangażowaniu i poświęceniu strażaków, brzeskich saperów i okolicznych mieszkańców.

czytaj więcej