Wydział Komunikacji informuje!

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji, w szczególności rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub platformy ePUAP. Mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w…

czytaj więcej

ZAWIESZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

   W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie…

czytaj więcej

Brzeskie Centrum Medyczne ogranicza swoją działalność

  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrekcja brzeskiego szpitala informuje, że placówka wstrzymuje wszystkie planowane przyjęcia pacjentów oraz operacje. Do domów będą wypisywane również osoby, których stan zdrowia na to pozwala. Decyzje nie dotyczą pacjentów, u których występują m.in. choroby współistniejące i wymagające specjalistycznej opieki medycznej. Lekarze prowadzący do wszystkich przypadków będą…

czytaj więcej

Brzeskie sołectwa ze wsparciem marszałka. Dziś podpisano umowy

  Nowe place zabaw, doposażenie świetlic wiejskich, czy drobne inwestycje u strażaków-ochotników – to tylko część zadań, które zostaną zrealizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dziś (11.03) w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu podpisano umowy z gminami na realizację małych inwestycji dla lokalnych społeczności. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele gmin, sołtysi, a także marszałek…

czytaj więcej

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. koronawirusa

  Pracownicy  sanepidu, samorządowcy, służby medyczne i przedstawiciele wojska, straży pożarnej oraz policji wzięli dziś (09.03) udział w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie ponad godzinnej debaty w sali konferencyjnej brzeskiego Starostwa poruszono tematy związane z zagrożeniem koronawirusa. Z najnowszych danych wynika, że kilka osób poddanych jest nadzorowi epidemiologicznemu, a w powiecie nie stwierdzono…

czytaj więcej