WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2013 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji…

czytaj więcej

INFORMACJA

Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że dnia 14.04.2013 r. (niedziela) o godz. 13.00 w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się uroczysta msza święta poświęcona 73. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 3. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. (Po mszy odbędzie się składanie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową).

Nagroda dla prezesa ligi ochrony przyrody

 

 

       21 marca, przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Brzeskiego, Prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Brzegu – Wiesław Chmielewski otrzymał z rąk Starosty Macieja Stefańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Mazurkiewicza pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny.

W ten sposób władze powiatu podziękowały Prezesowi LOP za długoletnią pracę społeczną na rzecz ochrony przyrody i promowania ekologii na terenie powiatu.

czytaj więcej

OBRADOWAŁA POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA W BRZEGU

26 marca 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzegu. Na początku obrad Zbigniew Kłaczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przedstawił, podkreślając trudną sytuację gospodarczą kraju, dane dotyczące powiatu brzeskiego.

czytaj więcej

BIEGALI W SOBÓTCE

 
Bardzo liczna ekipa z powiatu brzeskiego uczestniczyła w Święcie Biegania na które zaprosił Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce. W sobotę 23 marca 2013 r. z Rynku w Sobótce wystartowali biegacze biorący udział w VI Artresan Aktive Półmaraton Ślężański /dystans 21 km 97 m. Czołowe lokaty wywalczyli:
czytaj więcej

WIELKANOCNE TRADYCJE W POWIECIE BRZESKIM

Chociaż aura nieprzychylna i nawet topienie marzanny nie wygoniło zimy, to jednak sama myśl, że wiosna tuż tuż, nastraja nas optymistycznie i radośnie. Mieszkańcy powiatu brzeskiego, oczekując pięknych i radosnych Świąt Wielkanocnych, mogli w ciągu przedświątecznego weekendu nie tylko zrobić zakupy, ale też w licznych biesiadach i jarmarkach odświeżyć wiedzę o wielu zwyczajach związanych z tymi świętami.

czytaj więcej

PRACA, UPÓR, SKROMNOŚĆ

Józef Piłsudski jest dla Polaków symbolem pracowitości, uporu, skromności
i niesamowitej skuteczności. Cechy te stanowią drogowskaz dla wszystkich tych, którzy uważają go za największego z bohaterów narodowych.
czytaj więcej

Festiwal Zakochanej Piosenki

W piątek, 15 marca, w Brzeskim Centrum Kultury odbył się I Wojewódzki Konkurs Zakochanej Piosenki Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu pod hasłem „Mam prawo Kochać”.

czytaj więcej

Drogi powiatowe po sezonie zimowym

rozmowa z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych – Stanisławem Kowalskim

 

Kończy się sezon zimowy. Jak ocenia pan pracę Zarządu Dróg Powiatowych w tym okresie? Czy udało się zrealizować założenia i utrzymać przejezdność dróg, zwłaszcza w okresie najbardziej wzmożonych opadów?
czytaj więcej