Zakończono pierwszy etap termomodernizacji ZOLu

Zakończył się pierwszy etap prac termomodernizacyjnych budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, znajdującego się przy ulicy Mossora 1 w Brzegu. 30 października dokonano odbioru zadania, polegającego na naprawie dachu i będącego początkiem kapitalnego remontu budowli i jej ocieplenia. Wykonawcą prac była brzeska firma DAJAN Jana Sewiło. Koszt inwestycji wyniósł 135 000 złotych.

czytaj więcej

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

Roczny Program Współpracy Powiatu Brzeskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.   Informujemy, że Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 29 listopada 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/171/12 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

czytaj więcej

RODACY BOHATEROM

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH

 

to świąteczna akcja pomocy, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Odra- Niemen” z siedzibą we Wrocławiu. Ponieważ w naszej szkole nauczanie idzie w parze z wychowaniem, przystąpiliśmy do tej akcji stając się jej koordynatorem w powiecie brzeskim.
czytaj więcej

II Brzeski Dzień Fotografii

Żyjemy w XXI wieku. Wieku dźwięku i obrazu. O tym, jak wielką potęgą jest telewizja nie trzeba nikogo przekonywać, ale nie z ruchomym obrazem mamy najczęściej do czynienia. To fotografia, a nie telewizja jest wszechobecna, wystarczy się rozejrzeć.
czytaj więcej

MALI PATRIOCI

Wiedzą o swoim kraju, mieście i jego okolicach popisywały się przedszkolaki z 10 brzeskich Przedszkoli Publicznych. 20.11. br. dyrektor i opiekunki PP nr 5 przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu zorganizowały konkurs „Brzeg moje miasto”. Konkurs prowadziły Kamila Stefurak i Monika Kużdżał. W pracach komisji konkursowej udział brali: wiceburmistrz Brzegu Stanisław Kowalczyk, naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Brygida Jakubowicz, reprezentująca samorząd – Radna Miasta Brzegu Elżbieta Kużdżał oraz Jan Janota z PTTK.
czytaj więcej

Powiatu brzeskiego zima nie zaskoczy

Końcem października do Zarządu Powiatu Brzeskiego wpłynęła informacja, że powiatowe służby drogowe znajdują się w pełnej gotowości przed nadchodzącą zimą. Utrzymaniem objętych zostanie 290 kilometrów dróg w Powiecie Brzeskim. Do dyspozycji oddanych zostanie 7 pługów, 5 piaskarko-solarek, 1 ładowarka, 1 równiarka. W razie potrzeby ilość sprzętu zostanie zwiększona. Przygotowano już 160 ton mieszanki soli i piasku, a w najbliższych dniach dostarczonych zostanie kolejne 160 ton. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem i powstawanie zasp – przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi. Odcinki dróg najbardziej podatne na powstawanie śliskości zimowej (odcinki leśne, okolice wiaduktów i mostów drogowych) zostały już oznakowane znakami „oszronienie jezdni”.

czytaj więcej

UWAGA! NOWE ŚRODKI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż Powiat Brzeski pozyskał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 250.000 zł na realizację projektu „Krok do sukcesu” w ramach programu aktywizacji bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy).
czytaj więcej

Rodacy Bohaterom

Stowarzyszenia Odra-Niemen zaprasza do ogólnopolskiej, cyklicznej akcji świątecznej. Dwa razy w roku dla polskich Kombatantów na Kresach przygotowujemy (ze zbiórek darów rzeczowych i wpłat finansowych) paczki świąteczne na Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne.

czytaj więcej

PRZEGLĄD TEATRÓW

 16 listopada 2012 roku, w Brzeskim Centrum Kultury odbył się V Powiatowy Przegląd Teatrów Anglojęzycznych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego i Burmistrza Miasta Brzegu, do którego udziału zaproszone zostały szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego powiatu.

czytaj więcej