Starosta Maciej Stefański wraz z Zarządem, Radą Powiatu przyjęli program remontów we wszystkich budynkach placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.
         W ostatnim okresie  przeprowadzono kapitalne remonty budynków w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu, Zespole Szkół Ekonomicznych i II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, Szkolnym Ośrodku Wychowawczym w Grodkowie ( internat ), Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu.
          Wartość nakładów finansowych dotychczas poniesionych to kwota ok. 13 milionów zł.
Kolejnym, wymagającym pilnego remontu, są budynki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.
         Programem, z którego Powiat zamierza sfinansować termomodernizację jest System Zielonych Inwestycji ( GIS- Greek Investment Scheme), który proponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

           Powiat przygotował niezbędną dokumentację techniczną, a następnie opracował wniosek do NFOŚIGW w Warszawie, który był odpowiedzią na ogłoszony przez tę instytucję konkurs.

             Na złożony przez Powiat w lipcu br. stosowny wniosek otrzymaliśmy informację, że został on pozytywnie oceniony pod względem formalnym i skierowano go do oceny merytorycznej.    

           Zgodnie z warunkami konkursu Powiat Brzeski wystąpił do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania w wysokości 30% oraz kredyt preferencyjny w wysokości 60%. Pozostałe 10% to kwota wkładu własnego Powiatu.

 Kosztorysowa wartość zadania to kwota 3.613.731,41 zł.
W ramach termomodernizacji zaplanowano:
1.Wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji drewnianej dachu,
2. Ocieplenie dachu budynku głównego, sali gimnastycznej i stropodachu łącznika,
3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4. Wymianę sieci centralnego ogrzewania,
5. Wymianę sieci kanalizacyjnej,
6. Wymianę linii zasilającej, wymianę sieci elektrycznej wraz z montażem opraw
     energooszczędnych w pomieszczeniach,
7. Ocieplenie ścian wraz z malowaniem elewacji wszystkich budynków
Wykonanie robót termomodernizacyjnych, zgodnie z wynikami audytu energetycznego, powinny przynieść roczne oszczędności kosztów energii w wysokości 60% tj ponad
170.000 zł.
Po modernizacji sieci elektrycznej, pomimo zwiększenia natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach, roczne zużycie energii elektrycznej zmniejszy się z 94,8 MWh do 85 MWh.
W przypadku pozytywnej decyzji komisji konkursowej  NFOŚIGW procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych rozpocznie się w 2012 roku.
 
Mieczysław Niedźwiedź
Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
 
Wydrukuj stronę