Pieniądze z Unii Europejskiej na remont budynku przy

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję dofinansowania projektu złożonego przez Powiat Brzeski na zadanie pn „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy
ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,2 mln zł.
Swoim zakresem inwestycja obejmuje następujące roboty budowlane i wyposażenie obiektu:
czytaj więcej

Porozumienie w sprawie sytuacji kryzysowych

8 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oławie starostowie powiatów brzeskiego, oławskiego i wrocławskiego (Maciej Stefański, Zdzisław Brezdeń, Andrzej Szawan) podpisali porozumienie, które ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powódź.
czytaj więcej

TO JUŻ 270 LAT

10 kwietnia 2011 r. minęła okrągła 270. rocznica Bitwy pod Małujowicami. Choć 9 kwietnia br. działo się w Brzegu bardzo dużo w związku z obchodami I Rocznicy Katastrofy pod Smoleńskiem, władze Powiatu Brzeskiego postanowiły zaakcentować to historyczne wydarzenie Bitwy Małujowickiej, zapraszając już po raz drugi Królewski Regiment Pruski Piechoty Alt Kreytzen ze Świdnicy oraz Garnison Regiment von Lattorff.
czytaj więcej

WYDARZENIE MUZYCZNE ROKU

Minął rok od momentu katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Szum polityczny i medialny wokół tego wydarzenia trwa, a wśród niego gubi się chyba to, co najważniejsze – cześć i pamięć należna ofiarom katastrofy oraz żal i współczucie skierowane do ich bliskich.
czytaj więcej

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 
Dbając o rozwój zarówno osób bezrobotnych jak i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu złożył wnioski o dofinansowanie 3 projektów na 2011 rok.
 
Pierwszy z nich to „Profesjonalny urząd 2” z Poddziałania 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt zakłada dofinansowanie zatrudnienia 5 osób na stanowiska kluczowe (pośredników i doradców zawodowych) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przewidziany okres trwania projektu to ok. 3 lata: od 01.03.2011r. do 31.12.2013r.
czytaj więcej

90. ROCZNICA POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Zbliża się 90. Rocznica III Powstania Śląskiego, z tej okazji wiele instytucji, których patronem są Bohaterowie Powstań Śląskich organizuje jubileuszowe uroczystości. Jedną z nich jest Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie, Dyrektor Monika Musiał-Biernat 30 marca zorganizowała obchody w Grodkowskim Domu Kultury.
czytaj więcej

KONKURS DLA MŁODZIEZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Starostwo Powiatowe w Brzegu organizuje konkurs otwarty na plakat o tematyce „Trzecie Powstanie Śląskie” w związku z 90. rocznicą tego wydarzenia.
Do konkursu zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego (do 18 roku życia). Prace A3 (wykonane techniką dowolną) podpisane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, wiek, kontakt telefoniczny do autora pracy – muszą trafić do Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, pokój 405 (piętro III) do dnia 29.04.2011 r. (włącznie). Jury w składzie: Tomasz Fronckiewicz (przewodniczący), Agnieszka Folga, Dominika Baran wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia. Jury przyzna też nagrodę specjalną konkursu – za najciekawsze i niekonwencjonalne ujęcie tematu. Nagrody na konkurs funduje Marszałek Województwa Opolskiego Józef Szebesta oraz Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.
czytaj więcej

Małe firmy z dużym potencjałem

Główną nagrodą jest 40 tys. zł, prestiż, promocja i możliwość dalszego rozwoju. Organizowany przez Fundację Kronenberga konkurs na Mikroprzedsiębiorcę Roku (dla firm zatrudniających do 10 pracowników) przewiduje też przyznanie 4 wyróżnień po 15 tys. zł w kategoriach Senior – dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1.01.2007 r. , Start – dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność w okresie od 1.01.2007 r. do 1.01.2010 r. i zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500.000 zł (w 2010 r.) oraz Nowe Technologie – dla mikroprzedsiębiorców działających od co najmniej 1.01.2010 r., którzy wdrażają nowe technologie i odkrycia naukowe.
czytaj więcej

NOWA RADA SPOŁECZNA BCM OBRADUJE

Rada Społeczna BCM to organ powołany przez Radę Powiatu Brzeskiego, integrujący szerokie gremium przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych. Przewodniczący Rady Społecznej BCM jest Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. W skład organu wchodzą: Bogdan Będkowski, Jerzy Dembiński, Jadwiga Demska, Klemens Jakubowski, Jerzy Kil, Tomasz Komarnicki, Jacek Matloch, Anna Niesłuchowska, Marek Nowak, Walenty Oliwa, Jan Pikor, Krzysztof Puszczewicz, Damian Resiak, Janusz Rzepkowski.
czytaj więcej