Serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w konkursie na organizację tegorocznych obchodów Dnia Euro

Serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w konkursie na organizację tegorocznych obchodów Dnia Europy. Organizatorem konkursu jest działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki Punkt Europe Direct. Do 5 kwietnia przyjmowane będą wnioski do konkursu „Pomysł na organizację Dnia Europy 2011”. W konkursie  mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pożytku publicznego.  Nagrodą…

czytaj więcej

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą którychbędą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
czytaj więcej

POWOŁANIA I NAGRODY

Stało się tradycją Starostwa Powiatowego w Brzegu osobiste  wręczanie powołań oraz nagród jubileuszowych przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Sekretarza Powiatu Brzeskiego Krzysztofa Konika pracownikom Starostwa bądź jednostek administracyjnych podlegających Starostwu.
czytaj więcej

Uwaga osoby niepełnosprawne zagrożone utratą miejsca pracy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 adresowany do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 40 roku życia, zatrudnionych, zagrożonych utratą miejsca pracy z terenu powiatu brzeskiego.

czytaj więcej

UWAGA PACJENCI!

Zaćma to jedno z najbardziej powszechnych schorzeń oczu. W Polsce cierpi na nią około 800 tys. osób. Ponieważ można ją leczyć jedynie operacyjnie, kolejki na ten zabieg są ogromne, a terminy  zabiegów dochodzą w Polsce do 3 lat. Choroba ta nie dotyczy jedynie ludzi w starszym wieku, lecz tych czynnych zawodowo, którzy można powiedzieć „pracują oczami”.

czytaj więcej

PANIE KOCHAJĄ ŚWIĘTOWAĆ

Mężczyźni, którzy twierdzą, że nie obchodzą Międzynarodowego Dnia Kobiet, bo należy czcić je i szanować na co dzień, najczęściej tego i tak nie robią, a żeby uspokoić sumienie po prostu wygłaszają często powyższą opinię. A kobiety, oczywiście na co dzień chcą być oczarowywane, doceniane i kochane – bo taka jest natura każdej z nas. Co nie wyklucza wspólnego świętowania i czerpania wielkiej radości z tego jedynego dnia w roku, który to dzień ma przebogate historyczne tradycje, zakorzenione w czasach angielskich i północnoamerykańskich sufrażystek. Dziś święto ma już 101 lat. Kiedyś charakteryzowała je zaciekła walka o prawa kobiet (którą niektóre środowiska uczulone na niesprawiedliwość społeczną toczą do chwili obecnej), ale większość z Pań wesoło świętuje ten dzień, a mężczyźni składają nam kobietą hołd, obsypując prezentami i kwiatami.
czytaj więcej

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POWIATU BRZESKIEGO

Z dniem 1 marca 2011r. na terenie Powiatu Brzeskiego po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Brzegu – ul. Mossora 1, tel. 77 444 66 12, w Grodkowie – ul. Szpitalna 13, tel. 77 415 52 43.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, z zaznaczeniem, że punkt będzie posiadał umowę z Opolskim Oddziałem NFZ na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
czytaj więcej