OBRADOWAŁA POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

W dniach od 17 do 19 III br. obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Tym razem członkowie rady na czele ze Starostą Maciejem Stefańskim uczestniczyli dodatkowo w szkoleniu w zakresie form wspierania pracodawców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, pomocy publicznej w projektach unijnych oraz organizacji kształcenia zawodowego pod potrzeby opolskiego rynku pracy.
czytaj więcej

POD PATRONATEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

„Miłość do Ojczyzny, szacunek dla drugiego człowieka, wierność szlachetnym działaniom, kultywowanie tradycji” – słowa te wyhaftowane na sztandarach Gimnazjum nr 1 w Brzegu im. Józefa Piłsudskiego nie są martwe.
            Istniejące od 10 lat Gimnazjum stara się tą maksymę wdrażać w życie, wychowując młodzież w szacunku do tradycji i do innych ludzi. Pod patronatem Józefa Piłsudskiego działa również organizacja Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, której prezesem jest dr Jan Majewski. Dla członków tej organizacji, ale też dla innych organizacji kombatanckich postać charyzmatycznego Józefa Piłsudskiego jest wzorem i drogowskazem całej życiowej drogi.
czytaj więcej

RAJD SZLAKIEM BITWY MAŁUJOWICKIEJ

Termin: 10 kwietnia 2010 r.
Organizatorzy: Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej,
Brzeski Klub „Na przełaj”
Starostwo Powiatowe w Brzegu
Urząd Miasta Brzeg
Sołtys Wsi Małujowice
 
czytaj więcej

“Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – spotkanie informacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu (LPI) zorganizował 11.03.2010 r. kolejne spotkanie dla mikroprzedsiębiorców. Tematyką spotkania było składanie wniosków o dotację w związku z ogłoszeniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu IV naboru w ramach poddziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, który odbywa…

czytaj więcej

PRACOWNICY MOGĄ WYBRAĆ PRZEDSIĘBIORCĘ Z KLASĄ

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje konkurs „Przedsiębiorca z klasą”, który ma promować przedsiębiorcę dbającego o potrzeby pracowników, ich integrację, przestrzegającego Kodeks Pracy. Honorowy tytuł „Przedsiębiorcy z klasą” będzie uzupełniony o statuetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego z nazwiskiem laureata oraz odznaką. Stowarzyszenie Eugeniusza Kwiatkowskiego od wielu lat promuje rodzimą produkcję, handel i kupiectwo.
czytaj więcej

AKCJA PN. BEZPIECZNA KOBIETA

Głównym celem przedsięwzięcia, jest uświadomienie Paniom potencjalnych zagrożeń i sposobów ich neutralizowania. Pragniemy również uczynić krok w kierunku przełamania obojętności naszego społeczeństwa na przemoc, agresję i problemy szeroko pojętego bezpieczeństwa. Akcję adresujemy do wszystkich Pań bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, gdyż każda z Pań może być potencjalną ofiarą.
czytaj więcej

47 milionów złotych to wartość projektów

Na sesji lutowej odbyła się prezentacja multimedialna na temat pozyskiwania środków zewnętrznych przez Powiat Brzeski. Starosta Maciej Stefański na wstępie podkreślił, że należymy do czołówki powiatów województwa opolskiego, które pozyskują najwięcej środków zarówno unijnych jak również z innych źródeł.
 Mieczysław Niedźwiedź naczelnik Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych w czasie prezentacji omówił wnioski aplikacyjne, jakie zostały złożone w 2009 r. przez Powiat do różnych instytucji na inwestycje i przedsięwzięcia dotyczące różnych sfer działalności samorządu.
czytaj więcej

ZAGŁĘBIE ZAPRASZA

Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia zaprasza za pośrednictwem Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Brzegu zespoły folklorystyczne (dwie kategorie – dzieci w kategorii: zespoły taneczne i zespoły śpiewacze; oraz dorośli – kategoria zespoły śpiewacze, śpiewacy ludowi, zespoły taneczne, kapele ludowe, zespoły obrzędowe, soliści) do uczestnictwa w konkursie folklorystycznym „III Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny – Zagłębie i Sąsiedzi”.
czytaj więcej

STRAŻAK ZAWSZE REKĘ PODA

    W celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej, edukacji dzieci i młodzieży
w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożeń, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosił XII edycję ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
 i młodzieży pod hasłem:
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda ”
       Przebieg eliminacji powiatowych koordynował Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Brzeskiego przy współpracy z Wydziałem Oświaty. Powiatowa komisja konkursowa w składzie
czytaj więcej

Nasze szkoły PRZODUJĄ W EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Klasy biologiczno-chemiczne brzeskiego I Liceum Ogólnokształcącego od trzech lat uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii społecznej, dotyczącej profilaktyki antyrakowej. W 2008 r. uczniowie przygotowali w ramach projektu plakaty, reklamy i wydawnictwa na temat raka piersi. W 2009 r. zostali wyróżnieni 4 miejscem (na 600 zespołów z Polski) w akcji dotyczącej raka szyjki macicy. W roku bieżącym akcja „Mam haka na raka” dotyczy raka prostaty. Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i choruje na niego 20% populacji mężczyzn po 60 roku życia. Rak ten powoduje aż 5% wszystkich zgonów.
czytaj więcej