Monika Oleszczuk

ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
pok. 306, 306a
tel. 77 444 7956
czk@brzeg-powiat.pl

Do podstawowych zadań Kancelarii należy:

  1. właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową;
  2. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1;
  3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa;
  4. egzekwowanie zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 1;
  5. kontrola przestrzegania właściwego postępowania z udostępnionymi pracownikom Starostwa dokumentami, o których mowa w ust. 1, w tym właściwego ich oznaczania i rejestrowania;
  6. inicjowanie niezbędnych zmian w organizacji i zabezpieczeniu pomieszczeń Kancelarii Tajnej;
  7. wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  8. realizacja innych zadań kancelarii tajnych określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Wydrukuj stronę