Nabór kandydatów na rodziny zastępcze

 

Pragnących pokochać dziecko pozbawione opieki i wychowania informujemy, że w myśl obowiązujących przepisów (tj.art.73 ustawy o pomocy społecznej) pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżeństwu lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

czytaj więcej

KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

Po raz pierwszy w tej kadencji odbył się 23 marca br. przy ul. Kardynała Wyszyńskiego konwent wójtów i burmistrzów gmin powiatu brzeskiego. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Na spotkaniu omówiono m.in. plany utworzenia w powiecie brzeskim stanowiska Konserwatora Zabytków finansowanego wspólnie przez powiat i gminy oraz przez Wojewodę Opolskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu skorzystałoby na tym wiele osób ubiegających się o decyzje w sprawach wszelkich robót remontowych na obiektach zabytkowych. Z pewnością skróciłby się czas oczekiwania na decyzje konserwatora w w/w sprawach.
czytaj więcej

INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA W BRZEGU

Powiat brzeski zawsze był otwarty i przyjazny dla inwestorów. Dowodem tego może być wspólnie zorganizowane spotkanie przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu dnia 23 marca 2011 r. w brzeskim Ratuszu. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń organów zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na budowę oraz dopuszczenie do użytkowania z doświadczeniami projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru uczestniczącymi w tym procesie w celu wyeliminowania wielu niepotrzebnych sytuacji konfliktowych pomiędzy projektantem, kierownikiem budowy czy organem administracji budowlanej.
czytaj więcej

Powiat dla nauczycieli

Człowiek – najlepsza inwestycja Trwa realizowany przez Powiat Brzeski projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”. W ramach projektu 53 nauczycieli i pracowników oświaty ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu studiuje na ponad 30 kierunkach. Założeniem projektu jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji do nauczania dodatkowego przedmiotu przez nauczycieli, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności…

czytaj więcej

POZYTYWNIE NAKRĘCENI

Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie nie wahała się, aby poświęcić czas odpoczynku od nauki (ferie zimowe) i uczestniczyć w kursie florystycznym, zorganizowanym w ramach programu unijnego „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pn. „Nakręć się na przyszłość”.
czytaj więcej

Dla nich praca to nie problem

Trwa V konkurs „Czy potrafisz znaleźć pracę" organizowany przez Młodzieżowe Biuro Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.15.03.br. odbyły się eliminacje do w/w konkursu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu. W jury konkursu zasiedli: przewodniczaca Elżbieta Konopka – doradca podatkowy, członkowie: Brygida Jakubowicz, Agnieszka Gazda, Marek Miarczyński, Sławomir Mordka, Marian Nowakowski. Organizatorami eliminacji i osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu była doradca zawodowy Marta Borawska-Haupa, dyrektor ZSE Małgorzata Mianowany-Małecka i pedagog szkolny ZSE Magdalena Kamion.
czytaj więcej

W BLASKU WSPANIAŁEJ BIŻUTERII

12 marca 2011 br. w Zamku Piastów Śląskich odbyła się niezwykła prezentacja – pokaz prac dyplomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego z Wrocławia. Młodym artystom towarzyszyła dyrektor ZSP Irena Chodyra wraz z zastępcą Iwoną Wawrzyniak-Jankowską oraz prof. Elżbietą Hońdo-Sagan, która przygotowała pokaz i towarzyszącą mu wystawę prac artystycznych. Wernisaż przyciągnął uwagę wielu brzeskich Pań m.in. uczestniczyła w nim reprezentująca Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego Naczelnik Wydziału Promocji Brygida Jakubowicz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzegu Bożena Szczęsna.
czytaj więcej

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

 

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

należących do sektora MŚP na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnego funduszu pożyczkowego.

Termin spotkania : 22.03.2011r. godz. 10.00

 

Czytaj wiecej…