Kobieta – życie, piękno, miłość

Kobieta – życie, piękno, miłość

Inspirują poetów, są muzami, żonami, kochankami, matkami. Dają życie i same w sobie stanowią treść życia. Są też wyjątkowe, bo choć bardziej wątłe od mężczyzn, więcej pracują i rodzą dzieci, to żyją dłużej. Dzięki czemu? Wydałoby się, że dzięki uporowi, sile woli, silnemu poczuciu obowiązku, bo przecież muszą do śmierci komuś pomagać i kimś się opiekować – dziećmi, wnukami i prawnukami. Nie o to chodzi, aby udowodnić wyższość jednej płci nad drugą, gdyż wzajemnie one uzupełniają, chodzi o to, aby zauważyć różnice i walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami, które niekorzystnie wpływają m.in. na sposób traktowania kobiet, bądź ich zarobki.

czytaj więcej

ŻYCZENIA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju,
sukcesów w pracy i życiu rodzinnym
w imieniu władz samorządowych
powiatu brzeskiego
wszystkim Paniom
życzy Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański

 

                                                                           


W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Rok temu uchwalono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od tego czasu hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o prawo do samostanowienia i demokracji 1 marca składa cały Naród Polski. W tym dniu Instytut Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolską akcję „Przywróćmy ich pamięci”.

czytaj więcej

Uwaga

Od 15 lutego br. msze wieczorne w kościele p.w. św. Mikołaja przełożone są na godzinę 18.00. W związku z tym msze okolicznościowe w 2012 r. zaplanowane na godz. 18.30 będą odbywały się pół godziny wcześniej.
Pełnomocnik Starosty ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych

INFORMATOR

INFORMATOR
O ZADANIACH POWIATU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA                     PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
czytaj więcej

INFORMATOR

INFORMATOR  

O ZADANIACH POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I           ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zadania samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych uregulowane są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( tekst jednolity z 2011 r. Dz. U Nr 127, poz. 721 ).
Zgodnie z art. 35 a ustawy do zadań samorządu powiatowego należy między innymi:
czytaj więcej

RODZINY ZASTĘPCZE MAŁY LEK NA DUŻE ZŁO

Jak ważna jest rola rodziny nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety w dzisiejszych czasach w związku z różnymi sytuacjami (społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi) pozycja rodziny jest osłabiona, a to też rzutuje bezpośrednio na przyszłe perspektywy całego naszego kraju.
czytaj więcej

Spotkanie związkowców

15 lutego br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie spotkali się przedstawicie Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z przedstawicielami instytucji samorządowych i urzędowych powiatu brzeskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji powiatu (na tle innych powiatów Opolszczyzny) m.in. w dziedzinie bezrobocia, podatków oraz planowanych przekształceń instytucji państwowych.

czytaj więcej