HOŁD MAŁEJ KROPELCE ŻYCIODAJNEJ KRWI

Żyją obok nas, ciężko pracują, mają rodziny i swoje problemy, a jednak znajdują czas i chęć aby nieść pomoc innym, nie zastanawiając się jak cennym darem obdarzają ludzkość. Honorowi Dawcy Krwi uosabiają to, co we wszystkich ludziach najlepsze – humanitaryzm, empatię, współczucie.
czytaj więcej

WSPARCIE DLA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje osoby z poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, o wdrożeniu przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych i PFRON, projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”.

czytaj więcej

Uwaga osoby niepełnosprawne!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że została uruchomiona skrzynka mailowa dla osób niepełnosprawnych, chcących uzyskać informacje dotyczące praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Pytania można adresować na następujący adres:
czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy społeczeństwo powiatu brzeskiego, że uroczysta msza św. z okazji 29 rocznicy stanu wojennego zostaje przełożona z 13 na 12 grudnia 2010 r. godz. 12.45 – Kościół Św. Mikołaja.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim do właściecieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
 
 
 
Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie
z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
czytaj więcej

CHWILA ZADUMY Z POEZJĄ

Choć minęło kilka lat od śmierci naszego ukochanego i nieodżałowanego ks. Kapelana Zbigniewa Stefaniaka, przetrwał on w naszej pamięci dzięki wielkiej osobowości, ale również imprezie, jaka co roku organizowana jest przez brzeski Klub Garnizonowy i Parafię Garnizonową. Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria” im. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka stał się już imprezą ponadregionalną i w bieżącym roku uczestniczyło w nim 60 osób i 7 żołnierzy z terenu wszystkich gmin powiatu brzeskiego oraz z gminy Oława.
czytaj więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Od 1 stycznia 2011 r. powstanie w Warszawie Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego, natomiast od listopada powstaje czasopismo „Adwokat Rodzinny”.

czytaj więcej

JESTEŚMY WŚRÓD TYCH NAJLEPSZYCH

Zakończył się ranking samorządowy Radia Opole. Po audycjach emitowanych od 4 IX do 8 XI słuchacze głosowali za lub przeciw opolskim powiatom. W zabawie brało udział 11 powiatów. Powiat brzeski reporterzy Radia Opole odwiedzili 19 X. Oceniali oni czteroletnią kadencję władz samorządowych, gospodarzy pytali o sukcesy, a lokalną społeczność, jak to dziennikarz, o sukcesy i porażki.
czytaj więcej

Człowiek najlepsza inwestycja

 

 

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

NAUCZYCIELE POWIATU BRZESKIEGO STUDIUJĄ

 
Kiedy Powiat Brzeski po raz drugi z rzędu składał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4, którego celem było umożliwienie bezpłatnych studiów podyplomowych, stawialiśmy sobie cel powtórzenia ubiegłorocznego sukcesu jakim było zakwalifikowanie projektu do realizacji i ukończenie studiów przez 33 osoby.
Pozytywna ocena naszego tegorocznego wniosku pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” i skierowanie go realizacji pozwoliło ogłosić nabór na studia podyplomowe wśród nauczycieli i pracowników oświaty szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
czytaj więcej

PIERWSZY POWIAT NA OPOLSZCZYŹNIE

 

 

26 listopada br. sesję inauguracyjną IV kadencji Rady Powiatu Brzeskiego rozpoczęło uroczyste ślubowanie 21 radnych w Sali Zielonej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Radni ślubowali rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, a także przestrzegać Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej.Sesję zwołał i rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego III kadencji Henryk Mazurkiewicz. W tajnym głosowaniu Henryk Mazurkiewicz został Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego IV kadencji uzyskując 14 głosów za i 6 przeciw. Jest on jedynym przewodniczącym w Polsce, któremu cztery razy z rzędu przypadł ten zaszczytny obowiązek. A potem wszystko poszło „jak z płatka”.

czytaj więcej