WIEDZA I NAUKA = SUKCES

Maluszki i starsze dzieci od 6 do 12 lat mogą w Brzegu studiować. To nie żart, właśnie dobiegła końca sesja Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS. Młodzi studenci i honorowi goście uczestniczyli 11 czerwca br. w rozdaniu dyplomów ukończenia uczelni. Na pomysł prowadzenia dziecięcego uniwersytetu wpadła Pani Małgorzata Soroczyńska właścicielka Szkoły Językowej Progress. Szkoła Progress znana jest z wielu niekonwencjonalnych pomysłów edukacyjnych.
czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Dnia 30 czerwca 2011 r. o godzinie 10:00 (czwartek) w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego (sesja absolutoryjna) W ramach sesji sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r. złoży Skarbnik Powiatu Iwona Krzysztofek. W ramach sesji sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie złoży Dyrektor PCPR Aleksander Podgórny.

Myśliwskie rogi zagrały w murach piastowskiego zamku

Nie ucichły jeszcze dźwięki orkiestr wojskowych, które rozbrzmiewały w naszym mieście od 10 do 12 czerwca, a mieszkańcy Brzegu mogli już uczestniczyć w kolejnym festiwalu, będącym częścią corocznego Święta Powiatu. Tym razem Starosta Powiatu Brzeskiego wraz z Polskim Związkiem Łowieckim zaprosili w mury dolnośląskiego Wawelu myśliwych i sygnalistów oraz wszystkich tych, którym bliska jest tradycja łowiecka.
XVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej organizowany jest nieprzerwalnie od 1996 roku, za każdym razem w innym rejonie kraju. W dniach 17-19 czerwca 2011 roku po raz pierwszy gościł, w murach Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
czytaj więcej

WIEDZIEĆ WIĘCEJ ŻYĆ ZDROWIEJ

W miniony wtorek dziedziniec zamkowy zamienił się w spektakularne centrum medyczne. Starostwo Powiatowe zorganizowało tam bowiem mityng prozdrowotny, który był kolejną imprezą w ramach Święta Powiatu Brzeskiego. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, witając gości powiedział, że Święto Powiatu Brzeskiego obfituje w duże wydarzenia artystyczne, ale najważniejszą imprezą jest ta, która propaguje zdrowy tryb życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
czytaj więcej

Zasłużone pieniążki na edukację i wakacje

Jest sympatyczna, miła i kompetentna. Tylko kompetencja sprawia, że wydaje się służbistką, tymczasem osoba ta ma ogromne serce i jest prawdziwą wizytówką Starostwa Powiatowego w Brzegu. Wizytówką, gdyż każdy z petentów musi najpierw przejść obok Biura Podawczego, gdzie najczęściej składa swoje podanie i dowiaduje się od urzędniczek o trybie załatwienia sprawy. Dorota Jakubowska – pracuje na stanowisku podinspektora w Starostwie Powiatowym w Brzegu od 5 lat, poprzednio pracowała m.in. w Banku Zachodnim.

czytaj więcej

42,195

29 maja, punktualnie o godzinie 10.00 ruszył I Opolski Maraton, zorganizowany przez Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Na starcie, tuż przy gmachem Urzędu Wojewódzkiego, stanęło 320 uczestników. Wśród nich znalazł się Tomasz Kośla – naczelnik Wydziału kKmunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatu Brzeskiego.
czytaj więcej

Pomoc stypendialna na rok 2011/2012

Ogłoszenie naboru wniosków stypendialnych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

czytaj więcej

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Fundacja „Razem” z Wałbrzycha na terenie powiatu brzeskiego realizuje projekt pt: „Pomoc prawna i obywatelska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

czytaj więcej

ŚWIĘTO POWIATU BRZESKIEGO – II PRZEGLĄD ORKIESTR WOJSKOWYCH WOJSK LĄDOWYCH

Orkiestry zainaugurowały Święto Powiatu Brzeskiego
Podczas ostatniego weekendu z trudem można było się przedostać przez pl. Polonii Amerykańskiej. Wszystko za sprawą II Przeglądu Orkiestr Wojskowych Wojsk Lądowych zorganizowanego przez I Brzeską Brygadę Saperów, Starostwo Powiatu Brzeskiego i Urząd Miasta Brzeg. Impreza, która była zarazem inauguracją Święta Powiatu Brzeskiego, przyciągnęła tłumy ludzi.
czytaj więcej