DLA WSZYSTKICH PAŃ Z DEDYKACJĄ OD STAROSTY I BURMISTRZA

Choć opinie o Dniu Kobiet są różne, a same kobiety chciałyby obchodzić swoje święto cały rok i zawsze być kochane, doceniane i zrozumiane, to jednak każda z nas z biciem serca nadal czeka na 8 marca i planowane przez mężczyzn niespodzianki. Święto to na szczęście jest nadal kultywowane, a nawet w ostatnim okresie przechodzi swój…

czytaj więcej

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BRZEGU

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” realizowany od 1 maja 2009 r. zakłada tworzenie na terenie całego kraju jednostek poradnictwa i informacji zawodowej. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Właśnie w ramach tego programu 16 lutego br. przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu odbyło się uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum…

czytaj więcej

Reakcja starosty na degradację brzeskich zabytków

W powiecie brzeskim znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych budynków. Niektóre, piękne historyczne kamienice są w rękach prywatnych właścicieli, którzy nie remontują budynków, a tym samym doprowadzają do ich unicestwienia. Wiele kamienic mogłoby stać się prawdziwymi perłami miasta i powiatu, tymczasem stan niektórych z nich odbiega od ideału. Odrapane i pomalowane w graffiti mury, niszczejące dachy, odpadające gzymsy, zdobienia, zdewastowane…

czytaj więcej

11 LAT W NASZYM POWIECIE

2. Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego istnieje w naszym powiecie od 11 lutego 1999 roku. Właśnie wtedy rozkazem Szefa Sztabu Generalnego powołano do życia 2. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego. Jest to jednostka, której głównym zadaniem jest likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz udział w akcjach ratowniczych. 19 lutego br. uroczyście obchodzono rocznicę powstania jednostki. Obchody rozpoczęły się Mszą Św.…

czytaj więcej

Pieniądze na biznes – spotkania informacyjne

W związku z planowanymi na marzec i maj 2010 r. naborami wniosków do podziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, Lokalny Punkt Informacyjny w Brzegu zorganizował spotkania dla potencjalnych beneficjentów. Omówiono warunki szczegółowe, kryteria oceny wniosków, a także kwoty dofinansowania jeśli chodzi o wymienione poddziałanie. W spotkaniach wzięli udział zaproszeni…

czytaj więcej

MARSZ DO NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY

Dla każdego Polaka słowo Sybir, to nie tylko pojęcie geograficzne, to nie tylko tundra, tajga, mróz i wieczny lód. Z perspektywy historycznej to pojęcie szersze – synonim zagłady Polaków, ogromnego cierpienia polskich dzieci, zesłań, katorgi i śmierci. Na Syberii pozostało setki tysięcy polskich mogił, świadków eksterminacji polskiego narodu i jego ideałów: wiedzy, języka, historii.
czytaj więcej

URUCHOMIENIE PROCEDUR POWODZIOWYCH

Trwają prace dotyczące przygotowania powiatu brzeskiego oraz poszczególnych gmin do okresu topnienia śniegu i lodu i związanego z tym zagrożenia powodziowego. 5 II br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie: Andrzej Pulit, Wojciech Jagiełowicz, Jerzy Dróbka, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz. Burmistrza Brzegu reprezentował Tadeusz…

czytaj więcej

UWAGA

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje rozpoczyna nabór uczestników do projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i osób niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej bezrobotne lub poszukujące pracy, nie…

czytaj więcej

RADA SPOŁECZNA

Dnia 27.01.2010 r. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański otworzył pierwsze w tym roku spotkanie Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego. Radni (Andrzej Dudziak, Anna Niesłuchowska, Marek Nowak, Walenty Oliwa, Jan Pikor, Piotr Szpulak, Joanna Tomalik) zapoznali się z bieżącą sytuacją w BCM, którą omówił dyrektor centrum Mariusz Grochowski. Ponadto zapoznano się z rocznym sprawozdaniem z realizacji…

czytaj więcej

INTERNAT GARNIZONOWY W NOWEJ SZACIE

Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz inspektor Janusz Koronkiewicz reprezentowali starostę Macieja Stefańskiego na otwarciu nowego budynku mieszkalnego, który powstał na miejscu Hotelu Garnizonowego przy ulicy Piastowskiej. Inwestorem była Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział we Wrocławiu. „Hotel” po kapitalnym remoncie składa się z około 31 mieszkań (dwu- lub trzypokojowe) traktowanych jako mieszkania rotacyjne na czas służby…

czytaj więcej