Jacek Monkiewicz

Starosta Powiatu Brzeskiego

tel. 77 444 79 02

Krzysztof Danicki

Wicestarosta Powiatu Brzeskiego

tel. 77 444 79 32

Maciej Róg

Sekretarz Powiatu Brzeskiego

tel. 77 444 79 32

Sabina Nowak

Skarbnik Powiatu Brzeskiego

tel. 77 444 79 07

Podział nadzoru pomiędzy kierownictwo określa odrębne zarządzenie