ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy
Mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz Namysłowskiego na otwarcie wystawy
pn. „ Wystawa plenerowa prezentująca osiągnięcia XX – lecia istnienia samorządu gminnego”,
które odbędzie się 15 października 2010 r. o godz. 16.15
na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu (ul. Długa, przed BCK)

POWIAT BRZESKI WŚRÓD LAUREATÓW

Kolejny projekt Powiatu Brzeskiego tym razem realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Dobry staż pracę masz” ( w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”) został nagrodzony przez Marszałka Województwa Opolskiego. Prestiżowa nagroda została wręczona dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandrowi Podgórnemu na uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej 19 września 2010 r. Nagrody przyznano w czterech kategoriach, w których oceniono 670 wniosków realizowanych przez różne instytucje. Projekt Powiatu Brzeskiego zajął drugie miejsce w kategorii projektów, których beneficjentami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
czytaj więcej

SZUKASZ PRACY ODWIEDZAJ TARGI

Trzy instytucje, których jednym z celów jest walka z bezrobociem, zorganizowały 29 września Targi Edukacji i Pracy, które odbyły się tym razem w sali przy ul. Wyszyńskiego 23. Celem zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy targów, było umożliwienie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i innym osobom bezrobotnym, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i przedstawicielami wyższych uczelni. Targi umożliwiły też rozmowę z doradcami zawodowymi oraz udział zainteresowanych w warsztatach, w zorganizowanie których oprócz w/w instytucji włączyły się: Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Oleśnie, Wojewódzki Urząd Pracy.
czytaj więcej

ZOSTALI NAGRODZENI

ZOSTALI NAGRODZENI
W CZASIE X EUROPEJSKICH TARGÓW CHŁOPSKICH W KRZYŻOWICACH
 
 

Tegoroczne Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach miały tak bogaty program, że laureatów konkursów przeprowadzonych w czasie targów postanowiliśmy uhonorować osobnym tekstem. Nagrody na konkursy ufundowało Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz Urząd Marszałkowski.

czytaj więcej

Raka piersi można uniknąć, można go wyleczyć

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. To najodpowiedniejszy czas na to, aby każda kobieta uświadomiła sobie, jak istotną rolę odgrywa  w tym, aby pozostać zdrową. Wystarczy, że będziemy prowadzić zalecany tryb życia, unikać czynników sprzyjających rozwojowi komórek nowotworowych i przede wszystkim kontrolować swoje piersi, a ten straszny wróg nie będzie w stanie nas pokonać.
czytaj więcej

PIENIĄDZE NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

      Edukacja to jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na sytuację człowieka we współczesnym świecie. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ….” znamy te i inne przysłowia, które odnoszą się do konieczności przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, w tym zawodowego.
W ostatnim okresie działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych (kapitalny remont budynków II LO oraz remont I LO i ZSE w Brzegu, budowa hali warsztatowej na pracownię przedmiotów budowlanych
 z wyposażeniem dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz dostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, dostawa wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie) jak również skierowane są do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
czytaj więcej

Idzie na lepsze

Z inicjatywy wicestarosty brzeskiego Ryszarda Jończyka, 26 września 2010 placówkę SOSzW w Grodkowie, kolejny raz, odwiedzili przedstawiciele niemieckiego miasta partnerskiego Kusel, współpracujący z Europejskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych.
Z delegacją przybyli: Volker Schlegel – Przewodniczący Rady Powiatu Kusel, Detlef Bojak – zajmujący się organizacją pomocy humanitarnej dla Województwa Opolskiego oraz Burmistrz Miasta Grodkowa Marek Antoniewicz.
czytaj więcej

PROMESA NA CZTERY MILIONY

Powiat Brzeski w maju br. złożył wniosek do Wojewody Opolskiego o pozyskanie środków finansowych na odbudowę uszkodzonej w wyniku powodzi drogi powiatowej nr 1172 O Brzeg – Lipki (droga obejmuje odcinek od Placu Bramy Wrocławskiej poprzez ulice Oławską do miejscowości Lipki).
czytaj więcej