Rodacy Bohaterom

Stowarzyszenia Odra-Niemen zaprasza do ogólnopolskiej, cyklicznej akcji świątecznej. Dwa razy w roku dla polskich Kombatantów na Kresach przygotowujemy (ze zbiórek darów rzeczowych i wpłat finansowych) paczki świąteczne na Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne.

czytaj więcej

PRZEGLĄD TEATRÓW

 16 listopada 2012 roku, w Brzeskim Centrum Kultury odbył się V Powiatowy Przegląd Teatrów Anglojęzycznych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego i Burmistrza Miasta Brzegu, do którego udziału zaproszone zostały szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego powiatu.

czytaj więcej

Świąteczna bombka od podopiecznych WTZ

27 listopada, w Galerii Sztuki Współczesnej, podopieczni brzeskich Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazali własnoręcznie wykonaną bombkę, która już 8 grudnia zawiśnie na scenie podczas Świątecznej Iluminacji Brzegu.

czytaj więcej

POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE BRZESKIM

     Powiat Brzeski realizuje zdania z zakresu pomocy społecznej poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania jakie realizowane są przez samorząd powiatu brzeskiego określone są przede wszystkim w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie ustawy o pieczy zastępczej Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Piecza zastępcza obejmuje instytucjonalną i rodzinną formę sprawowanie opieki nad dziećmi, które na podstawie postanowień sądowych nie mogą z różnych powodów przebywać dalej w rodzinie biologicznej.
czytaj więcej

Wspomnienie bohaterskich Obrońców Lwowa

W ubiegłą niedzielę, 28 listopada, w kościele pw. Świętego Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca bohaterskich Obrońców Lwowa. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny, poległych Orląt Lwowskich oraz zmarłych i żyjących członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich odprawili ksiądz dziekan Bolesław Robaczek i ksiądz proboszcz Zdzisław Pyszka. Dużą rolę w uroczystości odegrała młodzież z brzeskiego Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich, która aktywnie uczestniczyła w rocznicy Obrony Lwowa.
czytaj więcej

BCM szykuje się do informatyzacji

Od 1 stycznia 2014 roku w życie wchodzą przepisy, w myśl których każdy dokument medyczny znajdujący się w szpitalu musi być również prowadzony w formie elektronicznej.

W szpitalu powiatowym w Brzegu, podobnie jak w wielu innych na terenie całego kraju, na chwilę obecną nie ma możliwość spełnienia tych wytycznych. Na szczęście pojawiła się możliwość zdobycia funduszy z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

czytaj więcej

Walczymy z cukrzycą

Cały świat obchodził 14 XI Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Są dwie teorie na temat tego schorzenia. Diabetolodzy twierdzą, że to prawdziwa epidemia XXI w. (w Polsce choruje ok. 5% populacji), prowadząca do wielu powikłań, natomiast lekarze innych specjalności często lekceważą tę przypadłość, taktując ją bardziej jako utrudnienie życia pacjenta niż ciężkie wielokierunkowe schorzenie wymagające…

czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE: – 22.11. 2012 r. godz. 13.00- spotkanie informacyjne „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, – 23.11.2012 godz. 13.00 – spotkanie informacyjne „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013”, – 26.11.2012 r. godz. 12.00 – spotkanie informacyjne na temat poddziałania 1.3.2 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (nabór…

czytaj więcej

Dotacje na otwarcie własnej dzialalności gospodarczej !

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 – 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

czytaj więcej