W Starostwie Powiatowym w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, pok. 106 mieści się

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH.

Jeśli jesteś osobą, która rzecz znalazła lub zgubiła — przyjdź w godz. 8:00–10:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

Odbiór rzeczy może nastąpić po określeniu wyglądu, cech charakterystycznych bądź dostarczeniu dokumentów potwierdzających prawo uprawnionego do rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy.

 

Listę rzeczy znalezionych można sprawdzić pod adresem:

https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_65

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2002

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=3844

 

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

1) wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł;

2) gdy jej przechowanie lub oddanie było niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, w związku z czym znalazca wskazuje miejsce, w którym rzecz się znajduje;

3) gdy Policja zawiadamia o znalezieniu rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia (np. broń, amunicja, materiały wybuchowe), albo dowodu osobistego lub paszportu.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji dotyczącej Biura Rzeczy Znalezionych zadzwoń pod numer telefonu 77 444 79 80