Misja Starostwa

Misją Starostwa Powiatowego w Brzegu jest zaspokajanie potrzeb Mieszkańców powiatu brzeskiego poprzez rzetelną realizację zadań,

podnoszenie jakości świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa i standardów życia społecznego.

Jest to nadrzędny cel działalności Starostwa, zatwierdzony w 2020 r. przez Starostę Powiatu Brzeskiego, Jacka Monkiewicza.

Cel nadrzędny osiągany jest poprzez cele strategiczne, priorytetowe i operacyjne.

Od 2020 r. celami strategicznymi Starostwa są:

1) rozwój przyjaznej administracji i kształtowanie wizerunku urzędu;

2) ochrona i dbałość o środowisko oraz poprawa infrastruktury drogowej i budynków użyteczności publicznej;

3) poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz wzrost integracji społecznej;

4) rozwój edukacji.

Cele priorytetowe i operacyjne wyznaczane są na każdy rok kalendarzowy.

Są planowane i sprawozdawane w ramach systemu kontroli zarządczej.

Stanowią podstawę do corocznego sporządzenia do 30 kwietnia oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie i Powiecie za poprzedni rok kalendarzowy.

Zarząd Powiatu jest z nim zapoznawany najpóźniej na tym posiedzeniu, na którym przyjmowany jest raport o stanie Powiatu za rok poprzedni.

 

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej (z późn. zm.).

Niniejszą informację opracował 06.12.2023 Maciej Róg, Sekretarz Powiatu Brzeskiego

Kolorowe strzałki w jednym kierunku wzwyż, Pixabay 1229845