Czcijmy bohaterów tak szybko odchodzą

Zarząd Miejsko – Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował 14 lipca 2011 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania związku, połączone z odznaczeniami kombatantów i osób, które od lat krzewią zadania statutowe organizacji i udzielają jej pomocy merytorycznej i materialnej.
czytaj więcej

RADA SPOŁECZNA ZAKOŃCZYŁA KADENCJĘ

W 2007 roku zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Kadencja rady trwa 4 lata.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Brzeskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych utworzeniem dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
czytaj więcej

AKTYWNY POWIAT BRZESKI

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z przyjemnością informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako nieliczny w Polsce, pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pn. „AKTYWNY POWIAT BRZESKI”.

 

Projekt realizowany jest w PUP w Brzegu od 6 lipca br. a jego wartość wynosi 2.049.500 zł. Środki finansowe przeznaczone są na aktywizację bezrobotnych, wobec których były już stosowane aktywne formy (staż, roboty publiczne, itd.) lub usługi rynku pracy (szkolenia, usługi doradcze) i nie dały one efektów w postaci zatrudnienia! Składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania dostępnych środków.

czytaj więcej

Nowe stawki za usunięcie pojazdu

Rada Powiatu Brzeskiego na sesji w dn. 30.06.2011 r. ustaliła (drogą uchwały) nowe koszty opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi. Ustalono następujące wysokości opłat i kosztów:

czytaj więcej

REMONT ODDZIAŁU

              4 lipca br. obradowała pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego Rada Społeczna Brzeskiego Centrum  Medycznego. Rada podjęła uchwałę w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodków w okresie 25 lipca 2011 r. do 14 sierpnia 2011 r. Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów wiąże się bezpośrednio z planowanym remontem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.    …

czytaj więcej

Dajmy sobie szansę !

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Dajmy sobie szansę” w kwocie 161 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na staże (15 osób), szkolenia (10 miejsc) oraz prace interwencyjne (10 osób).

Niniejszy projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

czytaj więcej

Środki finansowe z POKL

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w czerwcu br. otrzymał dodatkowe środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3. na realizację projektu np. „Aktywni”. Projekt realizowany jest od początku roku a jego działaniami zostało już objętych 268 osób bezrobotnych. W ramach „Aktywnych” na staże skierowano 120 osób oraz przyznano 61 dotacji…

czytaj więcej