Za nami I Powiatowa Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w Powiecie Brzeskim

  W dniach 10 – 11.12.2020 r. odbyła się I Powiatowa Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w Powiecie Brzeskim. Zadanie to realizowane było w ramach projektu „Razem STOP PRZEMOCY 2020” finansowanego ze środków MRPiPS Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Organizatorami konferencji byli: Powiat Brzeski, Powiatowe Centrum Pomocy…

czytaj więcej

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Brzeskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje XIX sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 17 grudnia 2020 r.o godz. 10.00. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.   Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Brzeskiego:…

czytaj więcej

WIGILIA-DZIEŃ WOLNY OD PRACY

  Starostwo Powiatowe w Brzegu w lokalizacjach: ul. Robotnicza 20, ul. Robotnicza 12, ul. Kard. Wyszyńskiego 23 oraz Oddziały Zamiejscowe Starostwa w Grodkowie i Lewinie Brzeskim informuje: 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto wypadające w bieżącym roku kalendarzowym w innym dniu niż niedziela, tj. 26 grudnia 2020…

czytaj więcej

Koronawirus w brzeskim szpitalu. Zakażeni pacjenci i personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

  Jedna trzecia podopiecznych ZOL-u oraz pracownicy zarazili się wirusem SARS-CoV-2 – informuje dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego. Już przed ostatnim weekendem pobrano blisko sto próbek do badań. 19 pacjentów na 58 ma wynik dodatni, z kolei na 32 osoby personelu, chorych jest 12. – Obserwując sytuację epidemiologiczną wiedzieliśmy, że prędzej czy później ten problem dotknie…

czytaj więcej

Opolska policja apeluje: w czasie epidemii oszuści nie odpuścili

 

Na prośbę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety publikujemy apel do mieszkańców, nie tylko naszego powiatu, ale także całego regionu ws. oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. Pomimo epidemii koronawirusa, liczba tego typu przestępstw wcale nie zmalała. Niemal każdego dnia opolscy funkcjonariusze odnotowują zgłoszenia o próbach oszustwa. Nie dajmy się!

 

Apel opolskiej policji


Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Brzeskiego

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  z 2 marca 2020 r.   o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych…

czytaj więcej

Koronawirus w powiecie brzeskim. Mamy ognisko w grodkowskim domu pomocy społecznej

  37 pensjonariuszy oraz 16 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie zostało zakażonych SARS-CoV-2. Od kilku dni placówka jest zamknięta wraz z częścią personelu. W piątek pobrano kilkadziesiąt wymazów. Na 48 podopiecznych, 37 uzyskało wynik pozytywny. Z kolei na 31 pracowników, 16 osób jest zakażonych. Zdecydowana większość osób przechodzi chorobę bezobjawowo. Jak informuje dyrektor Domu…

czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek oraz zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzę Wam niesłabnącego entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej pracy oraz satysfakcji z niesienia pomocy innym. Bo to Wy znajdujecie się na pierwszej linii frontu…

czytaj więcej

Zdecydowali, że zostaną i powalczą z koronawirusem. Podziękowaliśmy pracownikom domu pomocy w Jędrzejowie

  W wielu miejscach w Polsce domy pomocy społecznej znalazły się w trudnej sytuacji, a ich mieszkańcy i pracownicy często w samotności zmagali się i zmagają z epidemią COVID-19. Nie inaczej było w Waszej placówce w Jędrzejowie. We wrześniu br. niemal wszyscy pensjonariusze oraz część pracowników została zakażona koronawirusem. Ale pomimo tych przeciwności, placówka wyszła…

czytaj więcej