JEDEN PROBLEM MNIEJ

W czasie zagrożenia powodzią gmina Lewin Brzeski była szczególnie narażona na zalania związane z brakiem uregulowania Nysy Kłodzkiej. „Lewińska” inwestycja powstanie przede wszystkim ze środków unijnych, a jej koszt to 78 milionów złotych. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 2014 rok.
czytaj więcej

XX lecie istnienia samorządów

27 maja 1990 r. (po czterdziestu latach przerwy) wybrano pierwszych samorządowych radnych. Było to ogromne wydarzenie aktywujące całe polskie społeczeństwo. Od początku samorządowcy mocno akcentowali swoją rolę w rozwoju oświaty, infrastruktury, bazy zdrowotnej, tworzeniu miejsc pracy i rozwiązywaniu wielu lokalnych problemów.
Reforma samorządowa oceniana jest obecnie jako jedna z najbardziej udanych reform, gdyż przyśpieszyła rozwój gmin i miast. Powstały nowe drogi, boiska, sieci wodno – kanalizacyjne, szkoły.
czytaj więcej

JANINO ŻYCZYMY CI SZCZĘŚCIA I SPEŁNIENIA MARZEŃ

Miła, otwarta, kochająca ludzi, bardzo ciepła i sympatyczna – tak o koleżance z pracy Janinie Podobińskiej wyrażają się pracownice Biura Rady Powiatu, które sąsiadowały z Wydziałem Zdrowia, w którym Janina Podobińska pracowała ostatnie 10 lat. Poprzednie 27 lat była zatrudniona w Brzeskim Centrum Medycznym. I to całe jej życie zawodowe. Wierna tym dwóm instytucjom po 37 latach przeszła na emeryturę.

czytaj więcej

Szlifowanie i podbijanie Brzegu

Nowe tory, wygodne perony i wiaty oraz system informacji dla podróżnych, a także nowe wiadukty kolejowe w mieście to efekt prowadzonej przez Polskie Linie Kolejowe modernizacji za 154 miliony zł.
Specjalistyczne maszyny podbijają teraz tory. Snopy iskier towarzyszyły szlifowaniu szyn. To zakres ostatnich prac na stacji Brzeg.
czytaj więcej

POWIAT BRZESKI WŚRÓD LAUREATÓW

Kolejny projekt Powiatu Brzeskiego tym razem realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Dobry staż pracę masz” ( w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”) został nagrodzony przez Marszałka Województwa Opolskiego. Prestiżowa nagroda została wręczona dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandrowi Podgórnemu na uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej 19 września 2010 r. Nagrody przyznano w czterech kategoriach, w których oceniono 670 wniosków realizowanych przez różne instytucje. Projekt Powiatu Brzeskiego zajął drugie miejsce w kategorii projektów, których beneficjentami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
czytaj więcej

SZUKASZ PRACY ODWIEDZAJ TARGI

Trzy instytucje, których jednym z celów jest walka z bezrobociem, zorganizowały 29 września Targi Edukacji i Pracy, które odbyły się tym razem w sali przy ul. Wyszyńskiego 23. Celem zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy targów, było umożliwienie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i innym osobom bezrobotnym, bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i przedstawicielami wyższych uczelni. Targi umożliwiły też rozmowę z doradcami zawodowymi oraz udział zainteresowanych w warsztatach, w zorganizowanie których oprócz w/w instytucji włączyły się: Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Oleśnie, Wojewódzki Urząd Pracy.
czytaj więcej

ZOSTALI NAGRODZENI

ZOSTALI NAGRODZENI
W CZASIE X EUROPEJSKICH TARGÓW CHŁOPSKICH W KRZYŻOWICACH
 
 

Tegoroczne Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach miały tak bogaty program, że laureatów konkursów przeprowadzonych w czasie targów postanowiliśmy uhonorować osobnym tekstem. Nagrody na konkursy ufundowało Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz Urząd Marszałkowski.

czytaj więcej

Zainaugurowali rok akademicki 2010/1011

W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu studiuje już 500 osób, a 900 osób podjęło naukę na studiach podyplomowych. Za rok uczelnia będzie obchodzić okrągłą rocznicę 10 – lecia istnienia.

9 października br. odbyła się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010-1011 WSHE. Wykład inauguracyjny pt.”Pedagogika medialna. Wyzwania dla teorii i praktyki” wygłosiła prof. dr hab. Wiesława Osmańska-Furmanek.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością m.in. przedstawiciele uczelni wyższych z województwa opolskiego, samorządu: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Miasta Brzegu Wojcich Huczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Grochowski, przedstawiciele służb mundurowych, oraz liczni przyjaciele uczelni. Tradycyjne „Gaude Mater „ odśpiewał chór Uniwersytetu Opolskiego.

czytaj więcej

Łatwiej sięgną po sportowe sukcesy

Około 3 mln. zł kosztowała inwestycja zrealizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkoszycach – hala sportowa. Gmina Lubsza reprezentowana przez wójta Wojciecha Jagiełłowicza pozyskała środki na budowę hali min. z programu Urzędu Marszałkowskiego „ Rozwój bazy sportowej”. Na pozyskanie środków duży wpływ miał Radny Sejmiku Wojewódzkiego Dariusz Byczkowski oraz Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Puszczewicz, za co złoży im podziękowania wójt gminy Lubsza. Uroczystość otwarcia hali sportowej zaszczycili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Janusz Wójcik, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Ks. Proboszcz Antoni Akińcza, Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Dariusz Bandrowski wraz z radnymi gminy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji czyli firmy MURBET oraz uczniowie szkoły i ich rodzice. Goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne „Kopciuszek” w którym zaprezentowali się mali aktorzy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Hala ma służyć przede wszystkim szkolnej młodzieży, ale tez planuje się organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy
Mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz Namysłowskiego na otwarcie wystawy
pn. „ Wystawa plenerowa prezentująca osiągnięcia XX – lecia istnienia samorządu gminnego”,
które odbędzie się 15 października 2010 r. o godz. 16.15
na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu (ul. Długa, przed BCK)