Wycieczka do Kudowy Zdrój

Zarząd Koła PTTK nr 25 przy PKP w Brzegu ul. Towarowa 29 w dniach 1-4 września organizuje wycieczkę autokarową turystyczno-krajoznawczą, połączoną z rajdem,                           do miejscowości Kudowa Zdrój.
czytaj więcej

Otwarcie obwodnicy Grodkowa

Piątek 15 lipca 2011 roku to dla mieszkańców Grodkowa data niezmiernie ważna. Tego dnia oddano bowiem do użytku obwodnicę, dzięki której miasto raz na zawsze pozbędzie się korków i uciążliwych samochodów ciężarowych.
czytaj więcej

Powiatowy Konserwator Zabytków

Od 1 lipca w Brzegu rozpoczął pracę Powiatowy Konserwator Zabytków. Zajmuje się on nadzorem nad wypełnianiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Dotychczas z wszystkimi tego typu sprawami trzeba było zgłaszać się do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku porozumienia pomiędzy wojewodą a samorządem lokalnym udało się utworzyć nowe stanowisko, dzięki któremu możliwe będzie skrócenie drogi administracyjnej w przypadku wydawania pozwoleń, uzgodnień oraz zaświadczeń.
czytaj więcej

Czcijmy bohaterów tak szybko odchodzą

Zarząd Miejsko – Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował 14 lipca 2011 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania związku, połączone z odznaczeniami kombatantów i osób, które od lat krzewią zadania statutowe organizacji i udzielają jej pomocy merytorycznej i materialnej.
czytaj więcej

RADA SPOŁECZNA ZAKOŃCZYŁA KADENCJĘ

W 2007 roku zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Kadencja rady trwa 4 lata.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Brzeskiego poszukuje podmiotów zainteresowanych utworzeniem dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
czytaj więcej

AKTYWNY POWIAT BRZESKI

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z przyjemnością informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako nieliczny w Polsce, pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pn. „AKTYWNY POWIAT BRZESKI”.

 

Projekt realizowany jest w PUP w Brzegu od 6 lipca br. a jego wartość wynosi 2.049.500 zł. Środki finansowe przeznaczone są na aktywizację bezrobotnych, wobec których były już stosowane aktywne formy (staż, roboty publiczne, itd.) lub usługi rynku pracy (szkolenia, usługi doradcze) i nie dały one efektów w postaci zatrudnienia! Składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania dostępnych środków.

czytaj więcej

Nowe stawki za usunięcie pojazdu

Rada Powiatu Brzeskiego na sesji w dn. 30.06.2011 r. ustaliła (drogą uchwały) nowe koszty opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi. Ustalono następujące wysokości opłat i kosztów:

czytaj więcej

REMONT ODDZIAŁU

              4 lipca br. obradowała pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego Rada Społeczna Brzeskiego Centrum  Medycznego. Rada podjęła uchwałę w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodków w okresie 25 lipca 2011 r. do 14 sierpnia 2011 r. Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów wiąże się bezpośrednio z planowanym remontem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.    …

czytaj więcej