ZAPROSZENIE

Związek Sybiraków – Koło w Brzegu zaprasza Społeczeństwo powiatu brzeskiego na uroczystą mszę z okazji Rocznicy Deportacji Polaków do ZSRR, która odbędzie się 13.02.2011 r. (niedziela) w Kościele p.w. Św. Mikołaja o godz. 12.45.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT STAROSTY BRZESKIEGO   Informuję właścicieli nieruchomości, że w dniach od 21 marca do dnia 15 kwietnia 2011r. baza danych ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana. Utrudnienia związane są ze zmianą systemu komputerowego do prowadzenia bazy. Dla interesantów Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oznacza to, że sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i…

czytaj więcej

MIODOWA SESJA

Miłą i zaskakującą uroczystością rozpoczęła się 27 stycznia br. Sesja Rady Powiatu Brzeskiego.

            Miejsko – Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu zwróciło się do Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego o wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru pszczelarzy.

czytaj więcej

OFEROWAĆ EMPATIĘ, OPIEKĘ, BEZPIECZEŃSTWO

2 stycznia br. minęło 10 lat funkcjonowania Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu. Ten mały jubileusz stał się okazją do zorganizowania 26 stycznia 2011 r. w Zamku Piastów Śląskich konferencji pn. Brzeskie rozważania na temat opieki długoterminowej” połączonej z prezentacją firm farmaceutycznych, produkujących środki do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Konferencję zorganizowała kierownik ZOL Beata Guzak wraz z pracownikami.
czytaj więcej

Taki mandat zobowiązuje

Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Brzeskiego Ryszardem Jończykiem
 
T.Ś.     Panie Starosto, tak niedawno – przed wyborami – rozliczył się Pan z III kadencji Rady Powiatu. Pana ciepłe słowa skierowane do wyborców przyniosły skutek i spotykamy się ponownie po wyborach, a Pan dalej sprawuje swoją funkcję. Czy  spodziewał się Pan takiego wyborczego sukcesu?
czytaj więcej

DZIĘKUJEMY

Wybory minęły, a „aksamitna” kontynuacja władzy w Powiecie Brzeskim, pozwoliła uniknąć wielu problemów, a także kontynuować dotychczasowe długoletnie plany i zamierzenia inwestycyjne.
Władze Powiatu Brzeskiego reprezentowane przez starostę Macieja Stefańskiego, od ogłoszenia wyników do dziś otrzymują ciepłe listy gratulacyjne od wielu środowisk społecznych i politycznych.
czytaj więcej

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ GRA NAM JESZCZE W DUSZY

Spotykają się z tęsknoty i nostalgii, to, co lwowskie jest dla nich świętością, bo lwowska kultura, kuchnia, gwara wywołują wspomnienia za rodzinnym domem, za kawałkiem przedwojennej Polski, który wtedy był sercem Europy ze swoim Cmentarzem Łyczakowskim, Uniwersytetem Lwowskim i innymi cudami architektury i sztuki.
            Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich spotkali się 22 stycznia 2011 r. jak każe tradycja na corocznej Wigilii aby wspominać Lwów, modlić się za tych, co go bronili i złożyć sobie szczere życzenia związane z Nowym 2011 Rokiem.
czytaj więcej

GRODKOWSCY DZIAŁACZE SPOŁECZNI

Gwiazda Betlejemska wzeszła 24 grudnia br., ale jej ciepło i blask opromieniają nas do dziś. Bo jeszcze cały styczeń odbywają się wzruszające spotkania Wigilijno-Noworoczne różnych środowisk społecznych. 19 stycznia w Grodkowie na zaproszenie burmistrza Marka Antoniewicza odbyło się spotkanie organizacji społecznych (w tym kombatanckich) reprezentowanych przez: Niezależny Ruch Kombatantów AK w Grodkowie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grodkowie, Związek Emerytów i Rencistów – Oddział w Grodkowie oraz Związek Sybiraków – Koło w Grodkowie.
czytaj więcej

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu

              W dniu 14 stycznia 2011r obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu. Tematem posiedzenia było: przedstawienie obecnej sytuacji bezrobocia w powiecie brzeskim, opiniowanie zmian dokonywanych w planie finansowym PUP w 2010r, opiniowanie projektu planu finansowego Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011r, planu szkoleń, umorzeń, opiniowanie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu oraz sprawy różne.
czytaj więcej