UWAGA BEZROBOTNI

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że posiada wolne środki              na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia tj. max kwota 21.876,54 zł, dla:
czytaj więcej

POWIATOWE WAKACJE NA STADIONIE MIEJSKIM

Od 02 lipca 2012r.na Stadionie Miejskim o godzinie10:00 spotykają się dzieci i młodzież aby rywalizować w konkurencjach lekkoatletycznych oraz doskonalić swoje umiejętności i poprawić swoją kondycję fizyczną. Dotychczasowa rywalizacja toczyła się w następujących konkurencjach:
czytaj więcej

Jak nowy

Zakończono termomodernizację budynku byłego internatu
 
Zakończyły się prace przy budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych znajdującego się na ulicy Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Budynek przeszedł termomodernizację i uzyskał funkcje turystyczne.
czytaj więcej

UWAGA KONKURS

na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA) organizowanego przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

czytaj więcej

Baw się razem z nami

Od 1 stycznia 2012 r. działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŚWIT, które powstało z inicjatywy nauczycieli, wychowawców i rodziców naszych uczniów. Nadrzędnym celem jego działalności jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym we wszystkich dziedzinach życia oraz inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ich godnego i bezpiecznego funkcjonowania.
czytaj więcej

Nie udało się zniszczyć wszystkiego co Polskie

Szanowni czytelnicy wyobraźcie sobie, że żyjecie w 1943 r. na Wołyniu. Macie swoją pracę, swoje rodziny, i jak to w czasie wojny bywa, borykacie się z trudnościami każdego dnia. Ale dopiero 11 lipca 1942 r. w nocy, zrozumieliście co znaczy strach, zaskoczenie i przerażenie. Noc ta pokazała, że każdy sąsiad może być wrogiem, a Twoim katem może stać się mąż, brat, a nawet dziecko.
czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat Brzeski przystąpił do realizacji programu adresowanego do osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Aktywny Samorząd", realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

W ramach programu realizowane będą następujące obszary:
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJU KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych.
czytaj więcej

Poloniści z całego świata spotkali się w Brzegu

Od 10 do 13 lipca województwo opolskie było światową stolica języka polskiego. Stało się tak za sprawą V Kongresu Polonistyki Zagranicznej. Spotkanie przyciągnęło na Opolszczyznę 250 naukowców z 33 krajów. W programie kongresu zaplanowano prawie 20 paneli dyskusyjnych i około 180 referatów.
czytaj więcej

Wakacje z lekkoatletyką

Starostwo Powiatowe w Brzegu organizuje zawody sportowe w okresie wakacji według następującego regulaminu i harmonogramu:

REGULAMIN GIER, ZABAW I KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH

CEL: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kształtowanie i doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych, kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA: W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież a ocena osiągnięć prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:dzieci 7 – 9 lat/ kl. I – III / szkół podstawowych/,dzieci 10 – 12 lat/kl. IV – VI szkół podstawowych/,młodzież szkół gimnazjalnych,młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

TERMIN: Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00

czytaj więcej