PRACOWNICY MOGĄ WYBRAĆ PRZEDSIĘBIORCĘ Z KLASĄ

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje konkurs „Przedsiębiorca z klasą”, który ma promować przedsiębiorcę dbającego o potrzeby pracowników, ich integrację, przestrzegającego Kodeks Pracy. Honorowy tytuł „Przedsiębiorcy z klasą” będzie uzupełniony o statuetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego z nazwiskiem laureata oraz odznaką. Stowarzyszenie Eugeniusza Kwiatkowskiego od wielu lat promuje rodzimą produkcję, handel i kupiectwo.
czytaj więcej

AKCJA PN. BEZPIECZNA KOBIETA

Głównym celem przedsięwzięcia, jest uświadomienie Paniom potencjalnych zagrożeń i sposobów ich neutralizowania. Pragniemy również uczynić krok w kierunku przełamania obojętności naszego społeczeństwa na przemoc, agresję i problemy szeroko pojętego bezpieczeństwa. Akcję adresujemy do wszystkich Pań bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, gdyż każda z Pań może być potencjalną ofiarą.
czytaj więcej

47 milionów złotych to wartość projektów

Na sesji lutowej odbyła się prezentacja multimedialna na temat pozyskiwania środków zewnętrznych przez Powiat Brzeski. Starosta Maciej Stefański na wstępie podkreślił, że należymy do czołówki powiatów województwa opolskiego, które pozyskują najwięcej środków zarówno unijnych jak również z innych źródeł.
 Mieczysław Niedźwiedź naczelnik Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych w czasie prezentacji omówił wnioski aplikacyjne, jakie zostały złożone w 2009 r. przez Powiat do różnych instytucji na inwestycje i przedsięwzięcia dotyczące różnych sfer działalności samorządu.
czytaj więcej

ZAGŁĘBIE ZAPRASZA

Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia zaprasza za pośrednictwem Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Brzegu zespoły folklorystyczne (dwie kategorie – dzieci w kategorii: zespoły taneczne i zespoły śpiewacze; oraz dorośli – kategoria zespoły śpiewacze, śpiewacy ludowi, zespoły taneczne, kapele ludowe, zespoły obrzędowe, soliści) do uczestnictwa w konkursie folklorystycznym „III Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny – Zagłębie i Sąsiedzi”.
czytaj więcej

STRAŻAK ZAWSZE REKĘ PODA

    W celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej, edukacji dzieci i młodzieży
w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożeń, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosił XII edycję ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
 i młodzieży pod hasłem:
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda ”
       Przebieg eliminacji powiatowych koordynował Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Brzeskiego przy współpracy z Wydziałem Oświaty. Powiatowa komisja konkursowa w składzie
czytaj więcej

Nasze szkoły PRZODUJĄ W EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Klasy biologiczno-chemiczne brzeskiego I Liceum Ogólnokształcącego od trzech lat uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii społecznej, dotyczącej profilaktyki antyrakowej. W 2008 r. uczniowie przygotowali w ramach projektu plakaty, reklamy i wydawnictwa na temat raka piersi. W 2009 r. zostali wyróżnieni 4 miejscem (na 600 zespołów z Polski) w akcji dotyczącej raka szyjki macicy. W roku bieżącym akcja „Mam haka na raka” dotyczy raka prostaty. Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i choruje na niego 20% populacji mężczyzn po 60 roku życia. Rak ten powoduje aż 5% wszystkich zgonów.
czytaj więcej

Doskonalenie kadry systemu oświaty

KOLEJNI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTARCJI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BRZESKIEGO UKOŃCZYLI STUDIA PODYPLOMOWE Realizowany przez Powiat Brzeski od 15.10.2008 roku projekt pn. „Doskonalenie kadry systemu oświaty szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego” nabiera tempa. Kolejna – 10 osobowa grupa uczestników ukończyła w semestrze zimowym studia podyplomowe finansowane w ramach projektu. Ukończone kierunki…

czytaj więcej

Wzruszający Festiwal Corda Cordi

Soliści oraz zespoły dziecięce w dniu 27 lutego 2010 stanęli przed komisją konkursową podczas XIII Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi” Brzeg 2010. W Sali widowiskowej Brzeskiego Centrum Kultury spotkały się aż 84 formacje artystyczne, by zaśpiewać przepiękne pieśni religijne, które oceniało jury w składzie: Adam Bubiłek, Wojciech Czaban, Izabela Jankowska oraz ksiądz Robert Strawiński. Jury…

czytaj więcej

NIE ZOSTALI PARODYSTĄ I ŻOŁNIERZEM SĄ SAMORZĄDOWCAMI

Kto nie chciałby posłuchać i zobaczyć świetnych parodii Zina, Załuckiego, czy znanych komentatorów sportowych. Na pewno każdy z nas, ale ku zaskoczeniu pracowników Starostwa Powiatowego w Brzegu taki parodysta i kabareciarz pracuje obok nas. Los jednak zadecydował inaczej. Pan Stanisław Kowalski – bo o nim mowa – nie zrobił kariery parodysty, za to od 35…

czytaj więcej

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy  w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników. Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za…

czytaj więcej