ŻYCZENIA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju,
sukcesów w pracy i życiu rodzinnym
w imieniu władz samorządowych
powiatu brzeskiego
wszystkim Paniom
życzy Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański

 

                                                                           


W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Rok temu uchwalono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od tego czasu hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o prawo do samostanowienia i demokracji 1 marca składa cały Naród Polski. W tym dniu Instytut Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolską akcję „Przywróćmy ich pamięci”.

czytaj więcej

Uwaga

Od 15 lutego br. msze wieczorne w kościele p.w. św. Mikołaja przełożone są na godzinę 18.00. W związku z tym msze okolicznościowe w 2012 r. zaplanowane na godz. 18.30 będą odbywały się pół godziny wcześniej.
Pełnomocnik Starosty ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych

INFORMATOR

INFORMATOR
O ZADANIACH POWIATU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA                     PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
czytaj więcej

INFORMATOR

INFORMATOR  

O ZADANIACH POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I           ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zadania samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych uregulowane są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( tekst jednolity z 2011 r. Dz. U Nr 127, poz. 721 ).
Zgodnie z art. 35 a ustawy do zadań samorządu powiatowego należy między innymi:
czytaj więcej

RODZINY ZASTĘPCZE MAŁY LEK NA DUŻE ZŁO

Jak ważna jest rola rodziny nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety w dzisiejszych czasach w związku z różnymi sytuacjami (społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi) pozycja rodziny jest osłabiona, a to też rzutuje bezpośrednio na przyszłe perspektywy całego naszego kraju.
czytaj więcej

Brzeg cały w miłości

 W Walentynowy wieczór sala widowiskowa Brzeskiego Centrum Kultury zapełniła się do ostatniego miejsca. Publiczność, która przybyła w ten szczególny dzień do BCK miała okazję zobaczyć spektakl „Brzeg cały w miłości” przygotowany przez Joannę Bilowicką.
czytaj więcej

Czy można drzewo pozbawić korzeni?

To pytanie zadał wiernym, w ślad za Papieżem Janem Pawłem II, ks. dziekan Bolesław Robaczek na mszy z okazji 74. Rocznicy Powołania Armii Krajowej.
Drzewo pozbawione korzeni ginie, tak samo ginie Naród bez tradycji. W czasie II Wojny Światowej Armia Krajowa była najsilniejszą i najbardziej zorganizowaną strukturą podziemną w Europie. Dziś, na wykładach, szkoły wojskowe podają ją jako przykład niezwykłej z punktu widzenia logistyki, konspiracji i skuteczności formalnej. Żyją nieliczni bohaterowie AK – a jeden z nich Roman „Sęp” Domański – zastępca prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzegu, był obecny na rocznicowej mszy koncelebrowanej przez dwóch proboszczów – ks. Bolesława Robaczka i ks. Zdzisława Pyszkę. 
czytaj więcej