W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Rok temu uchwalono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od tego czasu hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o prawo do samostanowienia i demokracji 1 marca składa cały Naród Polski. W tym dniu Instytut Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolską akcję „Przywróćmy ich pamięci”.

czytaj więcej

INFORMATOR

INFORMATOR  

O ZADANIACH POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I           ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zadania samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych uregulowane są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( tekst jednolity z 2011 r. Dz. U Nr 127, poz. 721 ).
Zgodnie z art. 35 a ustawy do zadań samorządu powiatowego należy między innymi:
czytaj więcej

RODZINY ZASTĘPCZE MAŁY LEK NA DUŻE ZŁO

Jak ważna jest rola rodziny nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety w dzisiejszych czasach w związku z różnymi sytuacjami (społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi) pozycja rodziny jest osłabiona, a to też rzutuje bezpośrednio na przyszłe perspektywy całego naszego kraju.
czytaj więcej

Brzeg cały w miłości

 W Walentynowy wieczór sala widowiskowa Brzeskiego Centrum Kultury zapełniła się do ostatniego miejsca. Publiczność, która przybyła w ten szczególny dzień do BCK miała okazję zobaczyć spektakl „Brzeg cały w miłości” przygotowany przez Joannę Bilowicką.
czytaj więcej

Czy można drzewo pozbawić korzeni?

To pytanie zadał wiernym, w ślad za Papieżem Janem Pawłem II, ks. dziekan Bolesław Robaczek na mszy z okazji 74. Rocznicy Powołania Armii Krajowej.
Drzewo pozbawione korzeni ginie, tak samo ginie Naród bez tradycji. W czasie II Wojny Światowej Armia Krajowa była najsilniejszą i najbardziej zorganizowaną strukturą podziemną w Europie. Dziś, na wykładach, szkoły wojskowe podają ją jako przykład niezwykłej z punktu widzenia logistyki, konspiracji i skuteczności formalnej. Żyją nieliczni bohaterowie AK – a jeden z nich Roman „Sęp” Domański – zastępca prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzegu, był obecny na rocznicowej mszy koncelebrowanej przez dwóch proboszczów – ks. Bolesława Robaczka i ks. Zdzisława Pyszkę. 
czytaj więcej

Spotkanie związkowców

15 lutego br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie spotkali się przedstawicie Rady Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z przedstawicielami instytucji samorządowych i urzędowych powiatu brzeskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji powiatu (na tle innych powiatów Opolszczyzny) m.in. w dziedzinie bezrobocia, podatków oraz planowanych przekształceń instytucji państwowych.

czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz
zaprasza Społeczeństwo Powiatu Brzeskiego na sesję Rady Powiatu Brzeskiego,
która odbędzie się 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Tematem sesji będzie m.in.: GMO – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa
oraz strategia rozwoju edukacji w Powiecie Brzeskim.