W rocznicę Zbrodni Katyńskiej

W minioną niedzielę, w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, odbyła się msza święta z okazji 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości te zbiegły się w tym roku z niezwykle ważnym dniem w kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego – z Niedzielą Palmową, a więc początkiem Wielkiego Tygodnia. Uroczystość miała bardzo podniosły nastrój. W kościele obecni byli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i społecznych, a także kompania honorowa.
czytaj więcej

WYWIAD ZE STAROSTĄ POWIATU BRZESKIEGO MACIEJEM STEFAŃSKIM

LESZEK TOMCZUK: Jak pan – opolanin z urodzenia i od zawsze brzeżanin, a więc Ślązak – odebrał słynne słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o zakamuflowanej opcji niemieckiej?
 

MACIEJ STEFAŃSKI: Oczywiście jestem Ślązakiem, aczkolwiek moje korzenie wywodzą się ze Wschodu i Poznania – od matki kresowianki i ojca poznaniaka. Myślę, że media słowa prezesa trochę wypaczyły. Pan Jarosław Kaczyński pewnie chciał podkreślić, i tu się z nim zgadzam, że nie ma narodowości śląskiej, co tak mocno eksponuje RAŚ (Ruch Autonomii Śląska).

czytaj więcej

Porozumienie w sprawie sytuacji kryzysowych

8 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oławie starostowie powiatów brzeskiego, oławskiego i wrocławskiego (Maciej Stefański, Zdzisław Brezdeń, Andrzej Szawan) podpisali porozumienie, które ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powódź.
czytaj więcej

TO JUŻ 270 LAT

10 kwietnia 2011 r. minęła okrągła 270. rocznica Bitwy pod Małujowicami. Choć 9 kwietnia br. działo się w Brzegu bardzo dużo w związku z obchodami I Rocznicy Katastrofy pod Smoleńskiem, władze Powiatu Brzeskiego postanowiły zaakcentować to historyczne wydarzenie Bitwy Małujowickiej, zapraszając już po raz drugi Królewski Regiment Pruski Piechoty Alt Kreytzen ze Świdnicy oraz Garnison Regiment von Lattorff.
czytaj więcej

WYDARZENIE MUZYCZNE ROKU

Minął rok od momentu katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Szum polityczny i medialny wokół tego wydarzenia trwa, a wśród niego gubi się chyba to, co najważniejsze – cześć i pamięć należna ofiarom katastrofy oraz żal i współczucie skierowane do ich bliskich.
czytaj więcej

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 
Dbając o rozwój zarówno osób bezrobotnych jak i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu złożył wnioski o dofinansowanie 3 projektów na 2011 rok.
 
Pierwszy z nich to „Profesjonalny urząd 2” z Poddziałania 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt zakłada dofinansowanie zatrudnienia 5 osób na stanowiska kluczowe (pośredników i doradców zawodowych) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przewidziany okres trwania projektu to ok. 3 lata: od 01.03.2011r. do 31.12.2013r.
czytaj więcej

Pieniądze z Unii Europejskiej na remont budynku przy

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję dofinansowania projektu złożonego przez Powiat Brzeski na zadanie pn „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy
ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,2 mln zł.
Swoim zakresem inwestycja obejmuje następujące roboty budowlane i wyposażenie obiektu:
czytaj więcej

NOWA RADA SPOŁECZNA BCM OBRADUJE

Rada Społeczna BCM to organ powołany przez Radę Powiatu Brzeskiego, integrujący szerokie gremium przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych. Przewodniczący Rady Społecznej BCM jest Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. W skład organu wchodzą: Bogdan Będkowski, Jerzy Dembiński, Jadwiga Demska, Klemens Jakubowski, Jerzy Kil, Tomasz Komarnicki, Jacek Matloch, Anna Niesłuchowska, Marek Nowak, Walenty Oliwa, Jan Pikor, Krzysztof Puszczewicz, Damian Resiak, Janusz Rzepkowski.
czytaj więcej

WARTO DOBRZE SIĘ NAKRĘCIĆ

Dzięki wzajemnej solidarności wszystkich Polaków i chęci niesienia pomocy najbardziej pokrzywdzonym przez los, już po raz 19 w styczniu grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kolejny raz zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla dziecięcych oddziałów nefrologicznych i urologicznych w całej Polsce. W 2011 roku na terenie powiatu brzeskiego zebrano 61 340 zł, a jest to kwota o 10 000 zł wyższa niż w zeszłym roku. Koszty zorganizowania finału (13 700 zł), który odbył się na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu pokryli sponsorzy.
czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia 2011 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu informuje, iż tegoroczny
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony w dniu 7 kwietnia 2011 r. będzie przebiegać pod
hasłem:
„Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś, brak możliwości jutro”
czytaj więcej