Bezpieczniej przed brzeskim dworcem

Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Brzegu na plac przed dworcem kolejowym powróci porządek.  Pomiędzy jezdnią a parkingiem montowane są obecnie słupki, które uniemożliwią osobom parkującym wyjazd niezgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.

czytaj więcej

Ulica Słowiańska – współpraca służy mieszkańcom

O braku miejsc parkingowych na ulicy Słowiańskiej mówiło się od wielu lat. Ich brak odczuwali wszyscy: klienci urzędu miasta, mieszkańcy osiedla  oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. którzy często długo szukali wolnych miejsc na ul. Piłsudskiego, na drogach osiedlowych SM „Zgoda”.

czytaj więcej

Cztery lata rozwoju – Rozmowa z Januszem Gilem etatowym członkiem Zarządu Powiatu Brzeskiego

Minęły cztery lata pana pracy na stanowisku etatowego członka Zarządu Powiatu Brzeskiego. Jak pan podsumuje tą kadencję?

To był dla powiatu brzeskiego czas, który można podsumować jednym słowem – rozwój. Zrealizowaliśmy wiele kluczowych zadań, pozyskaliśmy bardzo dużo środków zewnętrznych. Wystarczy spojrzeć na wyremontowane gmachy szkół, zmodernizowany szpital, schronisko młodzieżowe, boiska, na których cały czas coś się dzieje. Tego cztery lata temu w dużym stopniu nie było. Powiat cały czas idzie naprzód, prężnie się rozwijając we wszystkich sektorach.

czytaj więcej

Zło dobrem zwyciężaj

„Ziarno prawdy daje najobfitsze plony”- tak mówił w swoich kazaniach bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ponad 30 lat temu siał to ziarno, a jego plony zbieramy do dziś. Przebogaty życiorys ks. Jerzego służy dzisiaj jako kanwa filmów, książek i artykułów.

czytaj więcej

KONIEC KADENCJI POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Zbigniew Kłaczek uhonorował za długoletnią i owocną współpracę członków Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz zaproszonych gości podczas szkolenia ,,Powiatowa Rada Zatrudnienia wobec nowej roli w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

czytaj więcej

Zdrowie jest największym skarbem człowieka

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że Szpital Wojewódzki w Opolu realizuje program profilaktyczny finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w celu przeciwdziałania najczęściej występującym nowotworom i zaprasza do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań kolonoskopowych, bez skierowania, w ramach „Programu badan przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego” (szczegóły dotyczące programu w załączniku).

Naczelnik Wydziału Zdrowia

Anna Niesłuchowska

 
czytaj więcej

25-lecie Lwowiaków

W dniach 11-12 października br. odbywały się w Brzegu V Dni Kultury Kresowej, bezpośrednio związane z 25-leciem istnienia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ta pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna skupia zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich, jak i sympatyków.

czytaj więcej