DZIĘKUJEMY BOGU ZA PLONY, A PRZED ROLNIKAMI CHYLIMY CZOŁA

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom” – jak Polska długa i szeroka we wrześniu słowa tej popularnej pieśni brzmią w sołectwach, gminach, powiatach i województwach.
5 września br. po raz pierwszy w powiecie brzeskim odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie z Miejsko – Wiejską Gminą Grodków. Dożynki to jedno z nielicznych świąt łączących elementy świeckie, religijne i dziękczynne, które w niezmienionej tradycji przetrwało od XVIII w. Z dożynkowym świętem każdego Polaka łączy ogromna więź emocjonalna, nieomal 50% naszego społeczeństwa żyje na wsi, a druga połowa połączona jest z nią więziami rodzinnymi lub pokoleniowymi.
czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2010/2011

Nowy rok szkolny 2010/2011

poprawa warunków kształcenia i możliwości rozwoju uczniów

 w Powiecie Brzeskim
W nowym roku szkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeski kształcić się będzie łącznie 3646 uczniów. Kształcenie ponadgimnazjalne młodzieży zorganizowane jest w następujących typach szkół:
czytaj więcej

MODLITWY, WSPOMNIENIA, PAMIĘĆ I SZACUNEK

1 września br. – siedemdziesiąt jeden lat temu Polska stanęła w obliczu strasznej i krwawej wojny. Ten los zgotowali nam hitlerowscy nacjonaliści, do których później przyłączyli się nasi sąsiedzi – Rosjanie.
Jak pięknie powiedział w swoim kazaniu w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego 1 września 2010 r. ks. Grzegorz Krupski – „ogromną wagę, My Polacy, musimy przywiązywać do krzewienia naszej historii, pamięci o wojennych bohaterach i oddania im czci, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasach przebaczania i pojednania, w czasach budowania zjednoczonej pod znakami przyjaźni ekumenicznej wspólnoty, również z tymi, których przodkowie byli naszymi wrogami”.
czytaj więcej

ZNOWU NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

W kolejnym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Powiat Brzeski okazał się najlepszy.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt pn. „Sapere aude –odważ się być mądrym”
z ponad 94 złożonych wniosków okazał się najlepszy i z liczbą 112,5 punktów znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Do realizacji zatwierdzono jedynie 15 wniosków.
W projekcie udział weźmie 511 uczniów i uczennic wszystkich liceów naszego powiatu, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Projekt zapewnia realizację 4 elementów programu rozwojowego szkół: 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne 2. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna. 3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. 4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Przewidziano także zakup szeregu pomocy dydaktycznych, które poprawią wyposażenie szkół.
czytaj więcej

POWIAT UKOŃCZYŁ KOLEJNĄ INWESTYCJĘ

PKP zakończyło prace związane z budową wiaduktu nad drogą z Brzegu do Małujowic. Wiadukt ten usytuowany jest nad drogą powiatową, dlatego w 2009 r. PKP zwróciło się do powiatu brzeskiego z propozycją zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby jednocześnie na budowę wiaduktu i przebudowę włączeń układu drogowego ulicy Małujowickiej i Nysańskiej w Brzegu. Warunki porozumienia i związane…

czytaj więcej

X Europejskie Targi Chłopskie

W dniach 25-26 września 2010 r. odbędą się Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie. Targi organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Starostwem Powiatowym w Brzegu, Gminą Olszanka i Towarzystwem Przyjaciół Krzyżowic. Na boisku sportowym w Krzyżowicach spotkają się po raz dziesiąty sprzedawcy…

czytaj więcej

Powrót do saperskich szeregów

Zgodnie z rozkazem Dowódcy 1 Brzeskiej Brygady Saperów, w dniu 23. sierpnia 2010 roku, na terenie jednostki wojskowej przeprowadzono kwalifikację pierwszych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Oceny ochotników dokonała siedmioosobowa komisja kwalifikacyjna, której przewodniczył Dowódca Brygady pułkownik Daniel KRÓL. W kwalifikacji Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu reprezentował kapitan Paweł HORWAT.
Przybyli kandydaci poddani zostali egzaminowi ze sprawności fizycznej, w trakcie którego sprawdzono ich wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność. Ponadto z każdym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pretendenci do służby mogli przedstawić swoje uprawnienia, czy też zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach.
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż posiada jeszcze wolne środki finansowe w ramach projektu ‘Lepsze jutro”- na aktywizację bezrobotnych dotkniętych skutkami powodzi lub podtopieniami z maja 2010r oraz dla Pracodawców poszkodowanych przez powódź.          Do rozdysponowania pozostały środki: na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poszkodowanych przez powódź lub którzy podejmą działalność gospodarczą na…

czytaj więcej

WAKACYJNA CIEKAWOSTKA – CZYLI HISTORIA PEWNEJ MUMII

W prasie trwa „sezon ogórkowy”, a więc tabloidy piszą o potworach z Loch Ness, dziwnych zjawiskach atmosferycznych, kręgach w zbożu zrobionych przez UFO i wielu innych atrakcjach wakacyjnych bez których nasze życie byłoby o wiele mniej barwne. Ma swojego potwora Wielka Brytania, mają Himalaje, a teraz wakacyjną ciekawostką może poszczycić się też powiat brzeski.
W sierpniu podczas prac budowlanych nadzorowanych przez Powiatowy Zakład Obsługi Inwestycji, wymiany rur kanalizacyjnych w obiekcie Warsztatów Szkolnych przy ul. Kamiennej, na wysokości pomiędzy parterem a pierwszym piętrem ekipa remontowa natrafiła na zmumifikowane szczątki kuny. Wywołały one dość duże zdziwienie, a nawet strach spadając na głowę jednego z pracowników. Nadzorująca roboty Joanna Pustelnik oceniła znalezisko jako rzecz niezwykłą, w zasadzie truchło nie powinno w ogóle przetrwać w rurze pełnej nieczystości, a zachowało się w stanie idealnym. Tak precyzyjna mumifikacja była dotąd charakterystyczna dla specjalnie preparowanych mumii. Dlatego też Joanna Pustelnik postanowiła zabezpieczyć znalezisko i jako ciekawostkę sfotografowała je.
I to w zasadzie tyle z wakacyjnych nowinek, ale co poniektórym pracownikom starostwa zaczęła świtać myśl czym w zasadzie, zamiast dobrych kremów trzeba by się smarować aby przetrwać w tak nienaruszonym stanie?
Rzecznik Prasowy Starosty
czytaj więcej

POMÓŻMY BOGATYNI

Malownicza Bogatynia to dziś gruzowisko z powalonymi dachami, zniszczonymi drogami, gdzie codziennie słychać płacz setek ludzi.             Tragiczne wydarzenia spowodowane wdarciem się wzburzonej wody do miasta w ciągu kilkunastu sekund zmieniło ich życiowe priorytety. Wszystkich czeka tam ogrom ciężkiej pracy, aby życie w Bogatyni wróciło do normy. Potrzeby miasta są ogromne, ale Polacy już nieraz…

czytaj więcej