UWAGA KONKURS

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona informacja o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie w roku 2014r. projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
czytaj więcej

JAKA JESTEŚ UKRAINO?

W świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie, zaczęliśmy patrzeć na naszych sąsiadów z większą uwagą. Widzimy jak bardzo Ukraińcy pragną wolności, chcą mieć wpływ na losy kraju i swoją przyszłość.

czytaj więcej

STRATEGIA POWIATU BRZESKIEGO

Od opracowania obowiązującej Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2014 minęło już 6 lat, w tym czasie nastąpiło szereg zmian, które wpłynęły na jej aktualność.
czytaj więcej

Zasłużona emerytura

W piątek 17 stycznia 2014 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie odbyły się oficjalne uroczystości związane z przejściem na emeryturę Ryszarda Żurawia – wieloletniego prezesa oławskiego Banku Spółdzielczego.

czytaj więcej

UKŁON W STRONĘ SENIORÓW Z GRODKOWA

Warto spotykać się i spędzać czas z innymi ludźmi – dzielić się nie tylko doświadczeniami, ale i życzliwością, dobrym słowem i uśmiechem. Często spotkania związane z różnymi okolicznościami są dla ludzi starszych jedyną okazją do wyjścia z domu i obcowania z drugim człowiekiem.
czytaj więcej

NOWY PREZES ZWIĄZKU

Spotkanie Noworoczne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się 16.01.2014 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza. Tym razem prezes związku dr inż. Józef Duda podzielił je na dwie części.
czytaj więcej

Stary Ogólniak 6 w województwie!

Portal Edukacyjny Perspektywy po raz szesnasty opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Kapituła, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. przedstawiła zestawienie, w którym znalazło się 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.

czytaj więcej