POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BRZEGU OSTRZEGA!

KOMUNIKAT 3/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu 1 w roku 2018. Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich…

czytaj więcej

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BRZEGU OSTRZEGA!

KOMUNIKAT 2/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r. o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2018. Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu…

czytaj więcej

Minister Edukacji Narodowej w powiecie brzeskim

Na zaproszenie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Katarzyny Czochary Poseł na Sejm RP, Dariusza Byczkowskiego dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Wojciecha Komarzyńskiego radnego Rady Miejskiej w Brzegu, gościła w powiecie brzeskim Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. W spotkaniu odbywającym się w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu udział wzięli mieszkańcy powiatu brzeskiego zainteresowani problematyką…

czytaj więcej

Wieczory Lisztowskie

W sobotni wieczór (14 kwietnia) mury Zamku Piastów Śląskich w Brzegu wypełniły dźwięki muzyki tak wybitnych kompozytorów jak Muzio Clementi, Clara Schumann, Maurice Ravel, Schubert-Liszt oraz Franz Schubert, a przed publicznością zaprezentowała się rosyjska artystka Sofya Gulyak, jedna z najwybitniajszych współczesnych pianistek. Repertuarowi muzycznemu towarzyszył komentarz słowny przygotowany przez Juliusza Adamowskiego – pianistę, pedagoga, prelegenta…

czytaj więcej

Święto Wojsk Inżynieryjnych

Na zaproszenie Dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów płk. dypl. Marka Golana Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański uczestniczył dziś w corocznym Święcie Wojsk Inżynieryjnych oraz Dniu Sapera. Na placu defiladowym 1.BPS odbył się uroczysty apel, w trakcie którego uhonorowano żołnierzy oraz pracowników cywilnych za rzetelną służbę i pracę na rzecz naszej Ojczyzny. Po uroczystościach złożono wiązanki…

czytaj więcej

Partnerstwo między powiatami

W czwartek 12 kwietnia br. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego ze Starostą Powiatu Nyskiego Czesławem Biłobranem oraz z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Przemysławem Malinowskim. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących przyszłej współpracy pomiędzy powiatem brzeskim a powiatem nyskim. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku jest utworzenie filii…

czytaj więcej

Pamiętamy

10 kwietnia br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu odprawiona została uroczysta msza św. z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. We mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza Romana Siewierę uczestniczyły władze samorządowe na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego Stanisławem Kowalczykiem, Burmistrzem Brzegu…

czytaj więcej

XV Targi Edukacji i Pracy

10 kwietnia br. w brzeskim Ratuszu odbyły się XV Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu oraz Opolską Wojewódzką Komendę OHP. Targi, podczas których swoje oferty zaprezentowało ponad 50 wystawców, odwiedziło wielu mieszkańców powiatu brzeskiego poszukujących kierunków dalszego rozwoju edukacyjnego czy zatrudnienia. Tegoroczne targi odbywały się pod hasłem „Wybieram lepsze”. Patronat…

czytaj więcej