REMONT ODDZIAŁU

              4 lipca br. obradowała pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego Rada Społeczna Brzeskiego Centrum  Medycznego. Rada podjęła uchwałę w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodków w okresie 25 lipca 2011 r. do 14 sierpnia 2011 r. Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów wiąże się bezpośrednio z planowanym remontem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.    …

czytaj więcej

Środki finansowe z POKL

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w czerwcu br. otrzymał dodatkowe środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3. na realizację projektu np. „Aktywni”. Projekt realizowany jest od początku roku a jego działaniami zostało już objętych 268 osób bezrobotnych. W ramach „Aktywnych” na staże skierowano 120 osób oraz przyznano 61 dotacji…

czytaj więcej

Wytańczone 8 rund z życiem

 

  25 czerwca br. w BCK obył się pokaz taneczny na zakończenie sezonu 2010/2011. Mimo wesołego ducha tej imprezy na początku uczczono minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego, nieodżałowanego, długoletniego Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Adama Bubiłka.

 

czytaj więcej

OTRZYMALI ABSOLUTORIUM

30 czerwca br. na Zamku Piastów śląskich odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Brzeskiego – Sesja Absolutoryjna, na której m.in. oceniano Budżet Powiatu za 2010 r. Na sesji obecnych było 20 radnych. W skład Zarządu Powiatu wchodzą w tej kadencji: przewodniczący – Maciej Stefański, z-ca przewodniczącego Ryszard Jończyk, członkowie: Janusz Gil, Jerzy Wrębiak,…

czytaj więcej

Dajmy sobie szansę !

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Dajmy sobie szansę” w kwocie 161 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na staże (15 osób), szkolenia (10 miejsc) oraz prace interwencyjne (10 osób).

Niniejszy projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

czytaj więcej

Falck wraca do Brzegu

Rozmowa z Mariuszem Grochowskim, dyrektorem Brzeskiego Centrum Medycznego

Od 1 lipca ratownictwo medyczne na terenie powiatu brzeskiego przejmuje prywatna, duńska firma Falck. Co to tak naprawdę oznacza? Jakie nastąpią zmiany?

Z punktu widzenia pacjentów nie zmieni się właściwie nic. Są określone warunki, które musi spełnić każda firma występująca o kontrakt do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta zasada dotyczy zarówno ratowników medycznych, lekarzy, ich wykształcenia i kwalifikacji jak również sprzętu, z którego korzystają. Zmieni się natomiast jedna kwestia – dotychczas ratownictwo medyczne było obsługiwane przez miejscowych pracowników, w przypadku Falcka będą to głównie ludzie z Wrocławia. Zostanie jednak część starej kadry. Prowadziłem rozmowy z dyrektorką Falcka, odpowiedzialną za nasz rejon, i zobowiązała się ona do przyjęcia czternastu osób dotychczas u nas pracujących, a w przyszłości dojdzie do nich może jeszcze kilka. Z punktu widzenia mieszkańca, do którego wyjeżdża karetka pogotowia nic zatem nie powinno się zmienić. Brzeskie Centrum Medyczne będzie musiało ułożyć odpowiednio współpracę między Falckiem a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (na tą chwilę jeszcze niezakontraktowanym), tak żeby nie było niepotrzebnych przebiegów karetek i przywożenia pacjentów, którzy od razu powinni trafić do Opola.

czytaj więcej

LITANIA DO…..

Choć upłynęło trochę czasu od momentu beatyfikacji Jana Pawła II, wydarzenie to w dalszym ciągu wywiera na Polakach ogromne wrażenie. Jego kontynuacja są m.in.: uroczyste koncerty, wystawy i konferencje poświęcone wierni Papieżowi Polakowi.
19 czerwca br. o godzinie 18.00 w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzegu wierni mieli okazję wysłuchać Koncertu – Misterium pt. „Litania do Polskich Świętych” w wykonaniu światowej sławy zespołu „Spirituals Singers Band”. Fundatorami koncertu byli: Powiat Brzeski, Gmina Skarbimierz, Gmina Lewin Brzeski Gmina Grodków, Gmina Olszanka i Gmina Lubsza oraz brzeskie firmy. W koncercie uczestniczyły władze miasta i powiatu reprezentowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Henryka Mazurkiewicza i Przewodniczący Rady Miasta Mariusza Grochowskiego.
czytaj więcej

WIEDZA I NAUKA = SUKCES

Maluszki i starsze dzieci od 6 do 12 lat mogą w Brzegu studiować. To nie żart, właśnie dobiegła końca sesja Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS. Młodzi studenci i honorowi goście uczestniczyli 11 czerwca br. w rozdaniu dyplomów ukończenia uczelni. Na pomysł prowadzenia dziecięcego uniwersytetu wpadła Pani Małgorzata Soroczyńska właścicielka Szkoły Językowej Progress. Szkoła Progress znana jest z wielu niekonwencjonalnych pomysłów edukacyjnych.
czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Dnia 30 czerwca 2011 r. o godzinie 10:00 (czwartek) w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego (sesja absolutoryjna) W ramach sesji sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r. złoży Skarbnik Powiatu Iwona Krzysztofek. W ramach sesji sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie złoży Dyrektor PCPR Aleksander Podgórny.