Raport o koronawirusie w powiecie brzeskim – 20.03.2020

  Publikujemy najnowszy raport. Liczba osób poddanych kwarantannie rośnie, natomiast maleje liczba objętych nadzorem epidemiologicznym.  Z uwagi na pytania, które pojawiają się w mediach społecznościowych informujemy, że Powiat Brzeski nie ma dostępu do danych o liczbie przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa. Przypominamy, że badania te przeprowadza w naszym regionie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu.  …

czytaj więcej

Raport o koronawirusie w powiecie brzeskim – 19.03.2020

  Publikujemy najnowsze dane dotyczące koronawirusa w powiecie brzeskim. Jak widać na załączonej grafice, liczba objętych kwarantanną znacząco wzrosła. To osoby, które w ostatnich dniach wróciły do Polski i zgodnie z nowym rozporządzeniem, obowiązkowo zostały objęte izolacją domową. Informacje te zaczęły do nas napływać dopiero dziś, stąd aktualizacja danych. Liczba osób objętych kwarantanną może w…

czytaj więcej

Informacja

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz brakiem pilnych materiałów sesyjnych informuję, że sesja Rady Powiatu Brzeskiego Brzegu zaplanowana na dzień 26 marca 2020 r. nie zostanie zwołana.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
(-) Janusz Jakubów


Wydział Komunikacji informuje!

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji, w szczególności rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub platformy ePUAP. Mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w…

czytaj więcej

ZAWIESZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

   W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie…

czytaj więcej

Brzeskie Centrum Medyczne ogranicza swoją działalność

  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrekcja brzeskiego szpitala informuje, że placówka wstrzymuje wszystkie planowane przyjęcia pacjentów oraz operacje. Do domów będą wypisywane również osoby, których stan zdrowia na to pozwala. Decyzje nie dotyczą pacjentów, u których występują m.in. choroby współistniejące i wymagające specjalistycznej opieki medycznej. Lekarze prowadzący do wszystkich przypadków będą…

czytaj więcej