Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców powiatu brzeskiego, zwłaszcza jeśli nie mogą uczestniczyć osobiście, do oglądania w internecie transmisji i nagrań obrazu i dźwięku z obrad sesji Rady Powiatu Brzeskiego.

Transmisję na żywo (live-stream) można oglądać w oknie poniżej (po kliknięciu przycisku odtwarzaj) albo pod tym linkiem. Uwaga: każda przerwa w transmisji generuje nowy adres (URL) wideo, który tak podany dalej, będzie prowadził do archiwum, zamiast do transmisji. Aby udostępniony link był zawsze aktualny, proponujemy podanie adresu niniejszej strony z tego linku.

Archiwalne nagrania z poprzednich transmisji znajdują się pod tym adresem, oraz pod adresem esesja.tv

 

 

Na głównej stronie brzeg-powiat.pl z zaproszeń (zawiadomień o zwołaniu sesji) można poznać terminy (dzień i godzinę rozpoczęcia) planowanych obrad. Na stronie brzeg-powiat.esesja.pl można znaleźć porządek obrad i materiały sesyjne (projekty uchwał), a w trakcie i po sesji — wyniki głosowań przeprowadzonych za pomocą urządzeń elektronicznych, chyba że były niemożliwe z przyczyn technicznych. W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć niektóre materiały po sesji (podpisane uchwały, imienne wykazy głosowań radnych) w zakładce: powiat → organy władzy → rada powiatu → [kadencja→data], a wiążące dla mieszkańców akty prawa miejscowego w zakładce starostwo → prawo miejscowe.

 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a i art. 13 ust. 1a–1c ustawy o samorządzie powiatowym, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych — obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania — udostępniane publicznie; głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technicznych, głosowanie jest imienne; imienne wykazy głosowań radnych podaje się do publicznej wiadomości.