ROCZNICA POWOŁANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 26 września br. w Kościele p.w. Świętego Mikołaja w Brzegu odprawiona została przez Ks. Proboszcza Zdzisława Pyszkę uroczysta Msza Św. z okazji 71. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Piękną homilię wygłosił Diakon Adam Kaźmierczak.

czytaj więcej

WSZYSTKO DLA DZIECI

Miłość, serce i dobroć – to powinniśmy dawać każdemu dziecku. Jeśli jednak dziecko dodatkowo jest niepełnosprawne fizycznie lub intelektualnie, musimy zapewnić mu dodatkowo naszą nieustanną uwagę, cierpliwość i jak najlepsze warunki do rozwoju oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie.
czytaj więcej

X-LECIE TARGÓW, X-LECIE WSPÓŁPRACY

To już dziesięć lat od kiedy mieszkańcy powiatu brzeskiego mogą bawić się na Europejskich Targach Chłopskich w Krzyżowicach organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Marszałkowski w Opolu, Gminę Olszanka i Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic. Tegoroczne Targi organizowane w dniach 25/26 września 2010 r. były szczególnie uroczyste, barwne stoiska targowe, w tym stoiska trzech państw: Czechów (Česká Ves), Niemców (Kusel), Ukraińców (Horodenka) przyciągały kupujących.

czytaj więcej

KIEDY SĄSIAD STAJE SIĘ WROGIEM

Prezydent RP Ignacy Mościcki 17 września 1939 roku tak rozpoczął orędzie do Narodu Polskiego: „Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wstrzymując napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności”.
czytaj więcej

TAM JESTEŚMY ZNANI I LUBIANI

Co roku wszyscy mieszkańcy powiatu Kusel z Niemiec z niecierpliwością oczekują Europejskich Targów Chłopskich. Targi te odbywają się co dwa lata w innej miejscowości powiatu, tym razem miały miejsce z Breitenbach. Powiat Brzeski reprezentowali tam tradycyjnie członkinie Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic, pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ze Stanisławą Grabską – Mędralą, przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego: Członek Zarządu Powiatu Jerzy Wrębiak oraz radni: dr Janusz Suzanowicz i Sylwester Łuszczyna, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu: Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Brygida Jakubowicz i inspektor tego wydziału Małgorzata Stanowska – pełniąca na targach rolę tłumacza oraz Józef Głowacki.
czytaj więcej

POMAGAJĄ DZIECIOM Z SZANSY

Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Szansa” uczestniczyły we wrześniu w zorganizowanej przez Akademię Bezpiecznej Jazdy oraz iBricomag festynie pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
czytaj więcej

DAĆ DZIECIOM SZANSĘ

Historia każdej instytucji w dużej mierze to historia zawodowa jej szefów oraz osób z nią powiązanych. Życie zawodowe to tak naprawdę 1/3 całego naszego życia. Od tego czy je docenimy, angażujemy się i kochamy w dużej mierze zależy nasze szczęście i spokój sumienia.

Jest tak w przypadku każdego zawodu, a już szczególnie zawodu, w którym pełnimy służebną rolę w stosunku do innych lub odpowiadamy za ich wychowanie czy wykształcenie.

czytaj więcej

ODPOCZYWAĆ TEŻ TRZEBA UMIEĆ

Jest w roku taki dzień, w którym szefowie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu, dyrektorzy Powiatowych Jednostek czują, że są nie tylko powiązani pracą w samorządzie, ale również przyjaźnią, wzajemnymi zainteresowaniami i wspólnymi celami. Organizowane od początku istnienia powiatu (w nowej strukturze samorządowej) spotkania integracyjne, to nie tylko wspaniała zabawa, to już tradycja, to fakt, który związany jest z tym, co powinno mieć najbardziej istotne znaczenie w każdej instytucji – pogłębianie przyjaźni i więzi międzyludzkich.
czytaj więcej

WRZEŚNIOWE JUBILEUSZE

Pozornie nie są ze sobą związani. Renata Kawarska – Kierownik Biura Rady Powiatu Brzeskiego, Waldemar Wójcicki – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie i Grażyna Piaskowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, a jednak wszystkie te osoby spotkały się 9.09.2010 r. u Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, aby odebrać gratulacje z okazji jubileuszu pracy. Gratulacje złożył również Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik.
czytaj więcej

DZIĘKUJEMY BOGU ZA PLONY, A PRZED ROLNIKAMI CHYLIMY CZOŁA

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom” – jak Polska długa i szeroka we wrześniu słowa tej popularnej pieśni brzmią w sołectwach, gminach, powiatach i województwach.
5 września br. po raz pierwszy w powiecie brzeskim odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie z Miejsko – Wiejską Gminą Grodków. Dożynki to jedno z nielicznych świąt łączących elementy świeckie, religijne i dziękczynne, które w niezmienionej tradycji przetrwało od XVIII w. Z dożynkowym świętem każdego Polaka łączy ogromna więź emocjonalna, nieomal 50% naszego społeczeństwa żyje na wsi, a druga połowa połączona jest z nią więziami rodzinnymi lub pokoleniowymi.
czytaj więcej