Powiat brzeski dla nauczycieli

Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów. Aby poziom szkoły był wysoki, placówki muszą mieć coraz lepiej wykształconych nauczycieli. Poziom kształcenia ma w rezultacie wpływ na przyszłość zawodową młodzieży i ich umiejętności poruszania się na rynku pracy.

czytaj więcej

Dzień bez Przemocy w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że we wrześniu 2009r. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. W ramach podjętych działań cała społeczność uczniowska objęta była programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz inaczej”. Dla rodziców przeprowadzono warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Przejawy agresji
i sposoby przeciwdziałania”.
czytaj więcej

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSZKODOWANE W CZASIE POWODZI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności poszkodowane w czasie powodzi mogą starać się o pomoc finansową ze środków PRRON w formie jednorazowego świadczenia w wysokości nie przekraczającej 2000 zł.
czytaj więcej

UWAGA PRACODAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza serdecznie do zorganizowania w swojej firmie bezpłatnych, 10 miesięcznych staży dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pod nazwą ,, Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
czytaj więcej

4 MILIONY NA DROGI POWIATOWE

17 czerwca br. odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu spotkanie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty oraz przedstawicieli starostw: brzeskiego,  który reprezentował Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik, krapkowickiego i opolskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Tomaszem Siemoniakiem.

czytaj więcej

Życie cudem jest

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu zorganizowała konkurs dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zapobiegamy – pomagamy – profilaktyka i pomoc terapeutyczna dzieciom narażonym w okresie płodowym na ekspozycję na alkohol i tytoń w powiecie brzeskim”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat zagrożenia płodu, wynikających ze stosowania używek w okresie ciąży. Konkurs był jednym z elementów szerokiego programu finansowanego m.in. ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, który obejmował szkolenia kilkudziesięciu nauczycieli z 18 szkół w zakresie pomocy dzieciom z zespołem FAS.
czytaj więcej

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

 

INFORMACJA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

 

 

        W związku ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wewnętrznym zarządzeniem Naczelnika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

 

 

czytaj więcej

RADIO PLUS W BRZEGU

10 czerwca br. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz Rzecznik Prasowy Starosty Brygida Jakubowicz prezentowali na antenie Radia Plus aktualne inwestycje oraz imprezy, które odbędą się w okresie przedwakacyjnym. Wywiadów udzielono w związku z przyjazdem redaktorów Radia Plus do Brzegu w ramach XV – lecia tej rozgłośni.

czytaj więcej

XX – lecie II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu istnieje już 20 lat. Jubileusz obchodzono 11 i 12 czerwca br. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański uhonorował dyrektora szkoły Dariusza Byczkowskiego listem gratulacyjnym, a najlepszego ucznia wyróżnił nagrodą rzeczową.

czytaj więcej

POWIAT BRZESKI DLA OPOLSZCZYNY

1000 sprzedanych biletów – cegiełek, znakomita zabawa, szczytny cel, doskonała pogoda i świetnie bawiąca się młodzież, to tylko część opisu, jakimi można scharakteryzować koncert charytatywny zorganizowany w dniu 11 czerwca br. przez Starostwo Powiatowe w Brzegu na rzecz poszkodowanych przez powódź.

Paweł Kukiz z zespołem „Piersi” dali z siebie wszystko, podkreślając, że ich nieraz tragiczne doświadczenia życiowe też każą im ciągle walczyć z różnymi przeciwnościami losu, a sytuacja powodzian, którzy stracili niejednokrotnie dorobek całego życia, nakazuje solidarność i wszechstronną pomoc. Przed zespołem “Piersi” wystąpił brzeski rockowy zespół “Emanacja”.

czytaj więcej