Informacja dla niesłyszących klientów w języku migowym

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania z 1 kwietnia 2012 r. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 109, poz. 1243)

Przedstawiamy informacje na temat udogodnień, z których może skorzystać osoba niesłysząca i głuchoniema, która zamierza udać się do Starostwa Powiatowego w Brzegu celem załatwienia swojej sprawy. Pracownik w sekretariacie (I piętro) nawiąże z Państwem kontakt i udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy o wyrozumiałość.

W celu szybszej komunikacji prosimy o wysłanie wiadomości dot. wizyty w urzędzie

  • e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl
  • fax: 77 444 79 03

co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie Państwa wizyty.

Pisemny wniosek o chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem.

Formularz zgłoszenia usługi

Lista tłumaczy języka migowego