Zapraszamy na obchody 55. rocznicy wydarzeń brzeskich

  26 maja 1966 roku oddziały ZOMO z Wrocławia, Opola i Katowic brutalnie stłumiły demonstrację mieszkańców miasta protestujących przeciw zajęciu przez organa komunistycznego państwa „wikarówki”, budynku należącego do kościoła, w którym zamieszkiwali księża parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam znajdowała się również salka katechetyczna, z której często korzystała młodzież. Wydarzenia były najostrzejszą konfrontacją komunistycznego reżimu z…

czytaj więcej

Służba strażaków w komfortowych warunkach. Uroczyste otwarcie grodkowskiej jednostki po modernizacji

  Większa kubatura, szczególnie w garażach, do tego nowa myjnia, boisko wielofunkcyjne oraz sporo udogodnień dla strażaków – tak dziś wygląda budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie, który po długich latach doczekał się gruntownego remontu. Inwestycje udało się zrealizować dzięki „Programowi Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa 2017-2020” przy wsparciu Powiatu…

czytaj więcej

Umowa na modernizację drogi do Prędocina podpisana. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku

  Starosta Jacek Monkiewicz, wicestarosta Ewa Smolińska i wojewoda opolski Sławomir Kłosowski uroczyście podpisali dziś umowę w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Blisko 750 tysięcy ministerialnej dotacji pozwoli nam na modernizację drogi na odcinku od mostu do Prędocina. W brzeskim Ratuszu podobne umowy podpisali również m.in. samorządowcy z Brzegu i Grodkowa. Nowa nawierzchnia…

czytaj więcej

Powiat dołoży się do nowego radiowozu

 

Dziś w gabinecie starosty brzeskiego Jacka Monkiewicza podpisano porozumienie ws. przekazania pieniędzy na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu  SUV-a w wersji nieoznakowanej dla naszej komendy. Garnizon reprezentował mł. insp. Zbigniew Stanowski, szef brzeskiej jednostki. Powiat przekaże łącznie 17,500 złotych.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z…

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn.…

czytaj więcej