MIODOWA SESJA

Miłą i zaskakującą uroczystością rozpoczęła się 27 stycznia br. Sesja Rady Powiatu Brzeskiego.

            Miejsko – Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu zwróciło się do Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego o wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru pszczelarzy.

czytaj więcej

OFEROWAĆ EMPATIĘ, OPIEKĘ, BEZPIECZEŃSTWO

2 stycznia br. minęło 10 lat funkcjonowania Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu. Ten mały jubileusz stał się okazją do zorganizowania 26 stycznia 2011 r. w Zamku Piastów Śląskich konferencji pn. Brzeskie rozważania na temat opieki długoterminowej” połączonej z prezentacją firm farmaceutycznych, produkujących środki do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Konferencję zorganizowała kierownik ZOL Beata Guzak wraz z pracownikami.
czytaj więcej

Taki mandat zobowiązuje

Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Brzeskiego Ryszardem Jończykiem
 
T.Ś.     Panie Starosto, tak niedawno – przed wyborami – rozliczył się Pan z III kadencji Rady Powiatu. Pana ciepłe słowa skierowane do wyborców przyniosły skutek i spotykamy się ponownie po wyborach, a Pan dalej sprawuje swoją funkcję. Czy  spodziewał się Pan takiego wyborczego sukcesu?
czytaj więcej

DZIĘKUJEMY

Wybory minęły, a „aksamitna” kontynuacja władzy w Powiecie Brzeskim, pozwoliła uniknąć wielu problemów, a także kontynuować dotychczasowe długoletnie plany i zamierzenia inwestycyjne.
Władze Powiatu Brzeskiego reprezentowane przez starostę Macieja Stefańskiego, od ogłoszenia wyników do dziś otrzymują ciepłe listy gratulacyjne od wielu środowisk społecznych i politycznych.
czytaj więcej

GRODKOWSCY DZIAŁACZE SPOŁECZNI

Gwiazda Betlejemska wzeszła 24 grudnia br., ale jej ciepło i blask opromieniają nas do dziś. Bo jeszcze cały styczeń odbywają się wzruszające spotkania Wigilijno-Noworoczne różnych środowisk społecznych. 19 stycznia w Grodkowie na zaproszenie burmistrza Marka Antoniewicza odbyło się spotkanie organizacji społecznych (w tym kombatanckich) reprezentowanych przez: Niezależny Ruch Kombatantów AK w Grodkowie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grodkowie, Związek Emerytów i Rencistów – Oddział w Grodkowie oraz Związek Sybiraków – Koło w Grodkowie.
czytaj więcej

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu

              W dniu 14 stycznia 2011r obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu. Tematem posiedzenia było: przedstawienie obecnej sytuacji bezrobocia w powiecie brzeskim, opiniowanie zmian dokonywanych w planie finansowym PUP w 2010r, opiniowanie projektu planu finansowego Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011r, planu szkoleń, umorzeń, opiniowanie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu oraz sprawy różne.
czytaj więcej

LAMPY NAFTOWE ROZBŁYSNĄ W BRZEGU

29 stycznia 2011 r. o godz. 16.00 w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się otwarcie – zorganizowanej przez dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – Pawła Kozerskiego – unikatowej stałej wystawy „W blasku lampy naftowej”. Kto pamięta jak wyglądały lampy naftowe, jak piękne, ciepłe światło dawały, jakimi były małymi dziełami sztuki, ten wie, że lampy takie mają swoją duszę i specyficzną głębię. Takie właśnie lampy (z różnych okresów) będzie można podziwiać na w/w wystawie, która powstała w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska p.n. „Podróżowanie w czasie”.
czytaj więcej