Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20,
49-300 Brzeg
woj. opolskie

Telefon: 77 444 79 00 do 02
Faks: 77 444 79 03

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.15-15.15
wtorek: 7.15-15.15
środa: 7.15-15.15
czwartek: 7.15-15.15
piątek: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydziału Komunikacji
Powiatowego Konserwatora Zabytków
Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Godziny rejestracji oraz przyjmowania na nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie
Godziny potwierdzania Profilu Zaufanego oraz przyjmowania interesantów Biura Rzeczy Znalezionych

sprawdź zmiany

E-mail:

starostwo@brzeg-powiat.pl

Kontakty telefoniczne w godzinach pracy urzędu:

1. Kancelaria Ogólna ul. Robotnicza 20 w Brzegu tel. 77 444 79 00
lub 77 444 79 01 (na wydziały starostwa w tamtej lokalizacji
oraz przy ul. Robotniczej 12)
2. Kancelaria Ogólna ul. Kard Wyszyńskiego 23 w Brzegu tel. 77 549 33 00
(na wydziały starostwa w tamtej lokalizacji)
3. Sekretariat Starosty ul. Robotnicza 20 w Brzegu tel. 77 444 79 02
4. bezpośrednio do danego wydziału podane w zakładce Starostwo Powiatowe.

MAPA BUDYNKÓW STAROSTWA

Adres skrytki ePUAP:   /powiatbrzeg/domyslna

ePUAP logo linkAE:PL-14806-32384-CAGWC-24

 

 

  • NIP Starostwa Powiatowego w Brzegu: 747-16-81-204
  • REGON Starostwa Powiatowego w Brzegu: 531412183
  • NIP Powiatu Brzeskiego:  747-15-67-388
  • REGON Powiatu Brzeskiego: 531-412-444
  • NIP Powiatu Brzeskiego jako podatnika VAT UE: PL7471567388
  • Kod terytorialny: 1601
Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów Numer konta:
22 8870 0005 2001 0030 2668 0006

Wpłaty należności za użytkowanie wieczyste, zarząd ,sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa

Numer konta:
11 8870 0005 2001 0030 2668 0010

Wpłaty za usługi geodezyjne

Numer konta:
06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

Opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie , sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu Brzeskiego

Numer konta:
76 8870 0005 2001 0030 2668 0004

Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Numer konta:

47 8870 0005 2001 0030 2668 0041

Wpł‚aty za zaję™cie pasa drogowego i opłaty parkingowe

Numer konta:
49 8870 0005 2001 0030 2668 0005

Wpłaty należności za dzierżawę obwodów łowieckich

Mapa Powiatu Brzeskiego
Kontakt
Powiat brzeski na mapie
Powiat brzeski z podziałem na gminy

 

                  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127:

opłaty skarbowe: Burmistrz Brzegu, Santander Bank Polska S.A.

Kasa Urzędu Miasta na ul. Robotniczej 12