GRODKOWSKI BOHATER

W ubiegłym tygodniu Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański osobiście pogratulował asp. sztab. Zygmuntowi Gilowi. Bohater z Grodkowa otrzymał z rąk starosty pamiątkowy dyplom oraz zegarek.

czytaj więcej

JARMARK WIELKANOCNY W GRODKOWIE

1 kwietnia br. w Grodkowie odbył się Jarmark Polsko – Czeskiej Tradycji Wielkanocnej. W trakcie jarmarku odbyły się występy artystyczne, prezentacja wyrobów związanych z tradycją Wielkanocy, zorganizowano konkursy na najciekawsze stoisko oraz na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

czytaj więcej

VI Targi Edukacji i Pracy w Brzegu

W dniu 3.04.2012 r. w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza odbyły się VI Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Sam zdecyduj” organizowane przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Brzegu. Impreza rozpoczęła się uroczystym przemówieniem Starosty Brzeskiego – Macieja Stefańskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy- Zbigniewa Kłaczka oraz Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP – Zygmunta Gajdy.
czytaj więcej

SZANOWAĆ NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

 

 

            Do Świąt Wielkanocnych kilka dni. Rozpoczął się okres miłych, zgodnych z polską tradycją spotkań wielkanocnych. Wśród licznych jarmarków cieszących się wielkim powodzeniem brzeżanie mogli kupić świąteczne produkty i wyroby rękodzielnictwa artystycznego (stroiki, pisanki, baranki, palmy wielkanocne itp). Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oferowały to co mają najcenniejszego,  w tym regionalne potrawy, ciasta i słynące z uroku opolskie pisanki.
czytaj więcej

PRZEDŚWIĄTECZNA ATMOSFERA W GMINIE LUBSZA

Jarmarki wielkanocne w Gminie Lubsza mają już
kilkuletnią tradycję. W tym roku jarmark zorganizowano w Dobrzyniu. Jarmark
otwierali m.in. : Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy Maria Czarna, kierownik Działu Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Renata Wojas (która pełniła też funkcję
przewodniczącego komisji w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną) oraz
radni Rady Gminy Lubsza.

czytaj więcej

Projekt Powiatu Brzeskiego najlepszy

  Powiat Brzeski w ub.r. złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”. 
czytaj więcej

O G Ł O SZ E N I E

        Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza Pracodawców
 i osoby bezrobotne z grupą niepełnosprawności w wieku do 25 roku życia lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia, z terenu Powiatu Brzeskiego do wzięcia udziału w programie pod nazwą :

 

 
czytaj więcej

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

19 marca Gimnazjum nr 1 w Brzegu obchodziło święto swojego patrona Józefa Piłsudskiego. Na ten dzień przypadła również 10 rocznica nadania szkole imienia patrona oraz 12 rocznica istnienia gimnazjum.
czytaj więcej

SZKOLENIE BRZESKICH ZWIĄZKOWCÓW

Rada Powiatu Opolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zorganizowała w dniach 15-18 marca w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Zakopanem szkolenie z zakresu przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, a w szczególności: zawierania układów zbiorowych, technik negocjowania sporów zbiorowych z pracodawcą, uprawnień związków zawodowych w sferze pracy (Ustawa o związkach zawodowych) oraz coraz częściej poruszanego problemu mobbingu.
czytaj więcej