AKTYWNY POWIAT BRZESKI

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z przyjemnością informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako nieliczny w Polsce, pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pn. „AKTYWNY POWIAT BRZESKI”.

 

Projekt realizowany jest w PUP w Brzegu od 6 lipca br. a jego wartość wynosi 2.049.500 zł. Środki finansowe przeznaczone są na aktywizację bezrobotnych, wobec których były już stosowane aktywne formy (staż, roboty publiczne, itd.) lub usługi rynku pracy (szkolenia, usługi doradcze) i nie dały one efektów w postaci zatrudnienia! Składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania dostępnych środków.

czytaj więcej

Nowe stawki za usunięcie pojazdu

Rada Powiatu Brzeskiego na sesji w dn. 30.06.2011 r. ustaliła (drogą uchwały) nowe koszty opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi. Ustalono następujące wysokości opłat i kosztów:

czytaj więcej

REMONT ODDZIAŁU

              4 lipca br. obradowała pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego Rada Społeczna Brzeskiego Centrum  Medycznego. Rada podjęła uchwałę w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodków w okresie 25 lipca 2011 r. do 14 sierpnia 2011 r. Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów wiąże się bezpośrednio z planowanym remontem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.    …

czytaj więcej

Środki finansowe z POKL

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w czerwcu br. otrzymał dodatkowe środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3. na realizację projektu np. „Aktywni”. Projekt realizowany jest od początku roku a jego działaniami zostało już objętych 268 osób bezrobotnych. W ramach „Aktywnych” na staże skierowano 120 osób oraz przyznano 61 dotacji…

czytaj więcej

Wytańczone 8 rund z życiem

 

  25 czerwca br. w BCK obył się pokaz taneczny na zakończenie sezonu 2010/2011. Mimo wesołego ducha tej imprezy na początku uczczono minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego, nieodżałowanego, długoletniego Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Adama Bubiłka.

 

czytaj więcej

OTRZYMALI ABSOLUTORIUM

30 czerwca br. na Zamku Piastów śląskich odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Brzeskiego – Sesja Absolutoryjna, na której m.in. oceniano Budżet Powiatu za 2010 r. Na sesji obecnych było 20 radnych. W skład Zarządu Powiatu wchodzą w tej kadencji: przewodniczący – Maciej Stefański, z-ca przewodniczącego Ryszard Jończyk, członkowie: Janusz Gil, Jerzy Wrębiak,…

czytaj więcej

Dajmy sobie szansę !

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Dajmy sobie szansę” w kwocie 161 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na staże (15 osób), szkolenia (10 miejsc) oraz prace interwencyjne (10 osób).

Niniejszy projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

czytaj więcej

Falck wraca do Brzegu

Rozmowa z Mariuszem Grochowskim, dyrektorem Brzeskiego Centrum Medycznego

Od 1 lipca ratownictwo medyczne na terenie powiatu brzeskiego przejmuje prywatna, duńska firma Falck. Co to tak naprawdę oznacza? Jakie nastąpią zmiany?

Z punktu widzenia pacjentów nie zmieni się właściwie nic. Są określone warunki, które musi spełnić każda firma występująca o kontrakt do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta zasada dotyczy zarówno ratowników medycznych, lekarzy, ich wykształcenia i kwalifikacji jak również sprzętu, z którego korzystają. Zmieni się natomiast jedna kwestia – dotychczas ratownictwo medyczne było obsługiwane przez miejscowych pracowników, w przypadku Falcka będą to głównie ludzie z Wrocławia. Zostanie jednak część starej kadry. Prowadziłem rozmowy z dyrektorką Falcka, odpowiedzialną za nasz rejon, i zobowiązała się ona do przyjęcia czternastu osób dotychczas u nas pracujących, a w przyszłości dojdzie do nich może jeszcze kilka. Z punktu widzenia mieszkańca, do którego wyjeżdża karetka pogotowia nic zatem nie powinno się zmienić. Brzeskie Centrum Medyczne będzie musiało ułożyć odpowiednio współpracę między Falckiem a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (na tą chwilę jeszcze niezakontraktowanym), tak żeby nie było niepotrzebnych przebiegów karetek i przywożenia pacjentów, którzy od razu powinni trafić do Opola.

czytaj więcej