Poloneza czas zacząć

13 stycznia o godzinie 12.00 na Placu Polonii Amerykańskiej odbył się pierwszy pokaz poloneza maturzystów. Ponad pięciuset uczniów z I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Rolniczych, nie zważając na zimową aurę, odtańczyło poloneza – taniec, który tradycyjnie wykonuje się podczas studniówek i który przypomina o zbliżających się maturach.
czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 roku.

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, integracja i reintegracja społeczna w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; zadania z zakresu kultury; wspieranie i…

czytaj więcej

Niech w 2012 roku dusza śpiewa, a serce się raduje!

Urok arii operowych tkwi w ich ponadczasowości, lekkości tematów jakie poruszają, rytmice i dużej zmysłowości. Operetka jest gatunkiem sztuki lżejszym od opery i zawsze kończy się happy endem. Być może dlatego lubimy jako społeczeństwo wkraczać w Nowy Rok z optymizmem sycąc się pięknem i wyjątkowością operetkowych arii.
czytaj więcej

Żegnaliśmy się z czułością i żalem

38 lat (od zakończenia studiów) pracowała w brzeskiej PWC „Odra”. Przeszła długą drogę od pracownika do prezesa firmy, „szefowała” w „Odra” 20 lat. Przeprowadziła w tym czasie firmę przez wiele raf, łącznie z przekształceniem w akcjonariat pracowniczy. Zawsze miła, uśmiechnięta i otwarta na ludzi i ich problemy. Liczył się dla niej człowiek i wymiar społeczny każdego przedsięwzięcia. Ale dziś – w XXI wieku człowieka zastępuje maszyna – jest to słuszne ekonomicznie, ale czy ludzkie?
czytaj więcej

Profesjonalni w zawodzie – Powiat Brzeski stawia na młodych

 

 

 

 

Już po raz kolejny Powiat Brzeski realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do 366 uczennic i uczniów Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych z terenu Powiatu Brzeskiego. Starosta Maciej Stefański i Zarząd Powiatu Brzeskiego zdają sobie sprawę jak trudny jest start absolwentów na rynku pracy zwłaszcza w dobie kryzysu i jakie możliwości dają środki pozyskiwane z Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Uruchomiono Szpitalny Odział Ratunkowy

1 stycznia 2012 roku, w Brzeskim Centrum Medycznym uruchomiony został Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), który jest integralną częścią szpitala. SOR przygotowany jest pod względem strukturalnym, organizacyjnym i kadrowym do podejmowania działań diagnostyczno-leczniczych w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
czytaj więcej