Czy bledną maki na Monte Cassino?

„Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew! Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni, i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi”.
czytaj więcej

Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie uproszczonym

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, ul. Małopolska 3, 45-301 Opole, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 20.05.2011r. zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1750, na tablicy ogłoszeń…

czytaj więcej

Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 r.

Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” — przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem międzyresortowym.

 

czytaj więcej

POJADĄ DO BRUKSELI

Trzy uczennice Ilona Dembińska, Natalia Tomczak i Agnieszka Topór z II Liceum Ogólnokształcącego pojadą do Europarlamentu, gdyż zostały laureatkami najtrudniejszego z konkursów dla młodzieży czyli konkursu „Wiem wszystko o moim powiecie”. Ten organizowany przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu po raz IX konkurs składa się z pytań dotyczących czterech gałęzi wiedzy: historii, geografii, kultury i samorządu. Patronat Honorowy Konkursu objęła Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański.

czytaj więcej

XXI Konkursu Recytatorskiego Wojska Polskiego

W dniach od 4 do 7 maja 2011 roku po raz 21 odbyły się Spotkania Finałowe Konkursu Recytatorskiego, rozgrywanego pod auspicjami Wojska Polskiego. Od kilku lat finał tej prestiżowej imprezy odbywa się w Brzegu. Tegoroczna edycja okazała się niezwykle szczęśliwa dla reprezentantek naszego regionu.
7 maja Starosta Maciej Stefański wręczył w Brzeskim Centrum Kultury nagrody Żanecie Kozoświst z Brzegu, która wygrała turniej teatrów jednego aktora i zdobyła drugą nagrodę w konkursie recytatorskim. Ponadto nasza reprezentantka zdobyła również Brzeskie Miny (nagroda publiczności) w dwóch kategoriach. Pośród wyróżnionych przedstawicieli naszego powiatu znaleźli się również: Kaja Koronkiewicz (wywiedzione ze słowa), Agnieszka Dublańska oraz zespół Inwencja (poezja śpiewana).
czytaj więcej

Biblioteka Wchodzę

6 maja 2011 roku w Sali Książęcej Zamku Piastów Śląskich odbyła się Konferencja Bibliotek Publicznych Powiatu Brzeskiego pod hasłem: „Biblioteka – Wchodzę”. Inicjatywę współorganizowało Starostwo Powiatu Brzeskiego oraz Zamek Piastów Śląskich.
czytaj więcej

KRZYŻ PAMIĄTKOWY ZWYCIĘZCOM 1945

9 maja 2011 roku w kompleksie koszarowym 10. Opolskiej Brygady Logistycznej odbyło się tradycyjne żołniersko-kombatanckie spotkanie z okazji 66 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Podczas uroczystości starosta Maciej Stefański, jako jedyny starosta i jeden z dwóch samorządowców, otrzymał z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP płk. Stefana Szelki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945”, który zgodnie z regulaminem nadaje się kombatantom, lecz również osobom szczególnie zasłużonym w krzewieniu tradycji patriotycznych oraz integrującym środowiska kombatanckie i upamiętniającym czyny obrońców Ojczyzny.
czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

13 maja w Sali Stropowej brzeskiego ratusza odbyła się konferencja szkoleniowa
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Patronami imprezy byli: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Burmistrz miasta Brzeg oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu.

„… iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu”. Słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w 1979 roku na krakowskich Błoniach, stały się mottem piątkowego spotkania.

czytaj więcej