Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego

Na dzisiejszej (24.06) sesji Rady Powiatu Brzeskiego jednogłośnie Zarząd Powiatu Brzeskiego na czele ze starostą Jackiem Monkiewiczem otrzymał wotum zaufania. Radni udzielili również absolutorium i pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok 2020. Starosta serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek powiatu brzeskiego za ich wkład i…

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZESKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZESKIEGO o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”   Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na…

czytaj więcej

Komfortowe warunki do służby. Strażnica brzeskich strażaków po gruntownym remoncie

  Docieplenie ścian, nowe okna, system grzewczy oraz 160 ogniw fotowoltaicznych – to najważniejsze elementy zakończonej termomodernizacji zespołu budynków komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Nasza powiatowa jednostka od lat czekała na taką inwestycję. Dziś po kilkunastu miesiącach prac, uroczyście oddano komendę do użytku. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. komendant wojewódzki PSP st. bryg.…

czytaj więcej

„Budowlanka” przejdzie modernizację i wykorzysta odnawialne źródła energii

  Dziś w gabinecie starosty Jacka Monkiewicza podpisano umowę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu. Inwestycja ma ruszyć końcem czerwca. Izolacja ścian i fundamentów, modernizacja dachu, wymiana okien oraz instalacja odnawialnych źródeł energii – to tylko część elementów prawie czteromilionowego zadania, które wykona wyłoniona w przetargu firma „TAKAR” z Lewina Brzeskiego. – Przekazanie…

czytaj więcej

Szef opolskiego garnizonu policji podziękował za współpracę z naszym samorządem

  Insp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu spotkał się dziś ze starostą brzeskim Jackiem Monkiewiczem. Wizyta szefa garnizonu była nieprzypadkowa. Insp. Kochańczyk dziękował za dotychczasową współpracę z brzeską komendą , a także za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie. – W dalszej naszej współpracy niech pogłębia się wszystko to, co jest…

czytaj więcej

Ogłoszenie o pracy na zastępstwo w Biurze Zamówień Publicznych

Brzeg, 15 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku: INSPEKTOR WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub zarządzanie lub budownictwo WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE: mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub kurs specjalistyczny z zakresu zamówień publicznych STAŻ…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego przejętego po zlikwidowanym ZDP w Brzegu

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, iż dnia 14 czerwca 2021 r. został ogłoszony ponownie przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego przejętego po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu. Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem sprzętu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce /informacje,obwieszczenia/ogłoszenia,decyzje,komunikaty/ link do strony https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_217


Otwieramy starostwo dla klientów. Wciąż jednak obowiązywać będą wymogi sanitarne

  Od dnia 14.06.2021 (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 i 12 oraz ul. Kard. Wyszyńskiego 23 będzie funkcjonowało na zasadach jak przed wprowadzeniem obostrzeń (tj. również drzwi boczne i winda będą dostępne), z jednoczesnym zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych (obowiązek zakrywania przez klientów ust i nosa maseczką oraz zachowania odległości 1,5 m od…

czytaj więcej

Powiat stawia na bezpieczeństwo pieszych. Coraz bliżej rządowego dofinansowania

  Niemal 700 tysięcy złotych kosztować będzie przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych . Nasze wnioski złożone w naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ogłoszonym przez wojewodę zostały ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Czekamy teraz na podpis ministra infrastruktury i będziemy mogli modernizować „zebry”. Powiat do każdej inwestycji może liczyć na…

czytaj więcej