POETYCKI POWIAT

Starostwo Powiatowe w Brzegu ogłasza konkurs otwarty na dowolny wiersz o tematyce związanej z powiatem brzeskim lub jego gminami.
czytaj więcej

Projekt Powiatu Brzeskiego najlepszy w województwie

Kolejna dobra wiadomość dotarła do starosty Macieja Stefańskiego.
Złożony przez Powiat Brzeski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wniosek pn. „Nakręć się na przyszłość”, otrzymał największą ilość punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Decyzję o akceptacji listy podpisał Marszałek Województwa Opolskiego.
czytaj więcej

Radio na wodzie w Brzegu

Radio na wodzie, to wielka letnia akcja Radia Opole, która codziennie przez całe wakacje od poniedziałku do piątku zabiera swoich słuchaczy w rejs po wodnych atrakcjach Opolszczyzny.
W poniedziałek – 12.07.2010 załoga „Radia na wodzie” zagościła na kąpielisku miejskim przy ul. Korfantego w Brzegu. Korzystając w tym dniu z częstej reklamy na antenie promował się ze swoją działalnością Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Starostwa Powiatowego
w Brzegu oraz Główny Punkt Informacyjny przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.
czytaj więcej

PAMIĘCI POMORDOWANYCH KRESOWIAN

Mimo, że upłynęło już 67 lat, a polskie i ukraińskie władze blisko ze sobą współpracują na różnych płaszczyznach, mord na Wołyniu wciąż pozostaje w naszej pamięci . Tegoroczne niedzielne uroczystości  rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji  dziesiątek tysięcy naszych rodaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich z UPA,  którą odprawił  ks. Dziekan Bolesław Robaczek w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu.

czytaj więcej

DBAĆ O TRADYCJE HISTORYCZNE

Nie krzewić zbędnych ideologii, żyć we wzajemnym szacunku, dbać o tradycje historyczne i żyć tak, aby pozostawić po sobie jakiś trwały ślad – z takim apelem do kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zwrócił się dn. 7 VII br. prezes związku kpt. pil. Adam Kownacki.
czytaj więcej

DZIĘKUJEMY

„Tyle jesteś wart, ile pomagasz innym” – tę piękną maksymę można głosić wszędzie tam, gdzie ludzie nie pozostają obojętni wobec potrzeb innych.
            Dziś do grona wrażliwych na los innych ludzi dołączyła dyrekcja firmy Cadbury ze Skarbimierza, podejmując decyzję o przekazaniu w formie darowizny mebli oraz lodówek, które trafiły do brzeskich powodzian oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Koordynatorem tej dość skomplikowanej logistycznie akcji byli pracownicy Cadbury, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sebastian Matuszewski oraz Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
czytaj więcej

CIEKAWA LEKCJA HISTORII

Wystawy plenerowe to jedna z ciekawszych propozycji na piękne letnie dni. Mieszańcy Brzegu w tym sezonie będą mieli okazję obejrzeć już drugą ekspozycję tego typu, składającą się z fotografii i opisów, umieszczonych w długiej kanalizacyjnej rurze, nawiązującej do kanałów, przez które przedzierali się powstańcy warszawscy. Tym razem na Placu Polonii Amerykańskiej miłośnicy historii i nie tylko, dzięki Dolnośląskiej Inicjatywie Historycznej reprezentowanej przez wiceprezesa zarządu Krzysztofa Zychlę, Patrona Honorowego Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, mogą zapoznać się z ciekawą ekspozycją plenerową „Powstanie Warszawskie”.
czytaj więcej

ŻEGLARSKIE SERCA DLA POWODZIAN

Żeglarze nie tylko kochają wodę i dalekie spływy, okazuje się, że kochają równie silnie swoich bliskich i nie są nieczuli na ich los.
Korzystając z doświadczenia Starosty Macieja Stefańskiego – tuż po koncercie charytatywnym Pawła Kukiza – klub żeglarski „Fala” i klub żeglarski „Horn” zorganizowały 25 czerwca br. koncert charytatywny na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu pt. „Żeglarze powodzianom”, z którego duży dochód 6 255,50 zł przekazano za pośrednictwem brzeskiego PCK na konto „Powódź 2010”.
czytaj więcej

Powiat brzeski dla nauczycieli

Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów. Aby poziom szkoły był wysoki, placówki muszą mieć coraz lepiej wykształconych nauczycieli. Poziom kształcenia ma w rezultacie wpływ na przyszłość zawodową młodzieży i ich umiejętności poruszania się na rynku pracy.

czytaj więcej

Dzień bez Przemocy w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że we wrześniu 2009r. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. W ramach podjętych działań cała społeczność uczniowska objęta była programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz inaczej”. Dla rodziców przeprowadzono warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Przejawy agresji
i sposoby przeciwdziałania”.
czytaj więcej